Kurs i IA/HMS/HR for Ungdomsbedrifter i Nord-Trøndelag

Trøndelag · 26.oktober 2015

I samarbeid med NAVs arbeidslivssenter arrangerer vi også i år kurs i IA/HMS/HR for elever i ungdomsbedrifter. Vi arrangerer to kurs med varighet fra kl 10-14:

  • 26 oktober - Levanger, Levanger videregående skole
  • 27 oktober - Trondheim, Byåsen videregående skole

Inkluderende arbeidsliv (IA) er et tiltak som inneholder elementer både fra HMS og HR, og har som mål å bidra til å løse de personalmessige utfordringer som ungdomsbedrifter kan oppleve. Dette kan være tema som samarbeid, konflikter, fravær og ansvar for seg selv og andre. Du finner  mer om IAwww.ungdomsbedrift.no

NAVs arbeidslivssenter gjennomfører kurset etter modell av det IA-arbeid som gjennomføres i virksomheter i privat og offentlig sektor, og vil bestå av forelesninger og gruppearbeid. Inntil 2 personer fra hver bedrift kan delta, men ved stor påmelding vil vi måtte redusere til 1 person pr bedrift. Vi vil begrense antall deltakere til 35 pr kurs, og vil også begrense antall deltakere pr skole dersom det blir nødvendig. Deltakende UB’er må da eventuelt videreformidle til andre UB’er på skolene.
Kurset er gratis, og det vil bli enkel servering.

Påmeldingsfristen er 15. oktober 2015, og påmelding registreres på linken under. 

Velkommen til en spennende dag sammen med oss!