Kurs i Smart ( Trondheim)

Trøndelag · 26.september 2013

Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre!

SMART motiverer unge fra 4. - 7. trinn til å jobbe med problemløsning ut i fra egne valg og interesser. Programmet inspirerer lysten til å oppdage, tenke fritt og kreativt. Gjennom en prosess skal elevene avdekke behov, utvikle ideer og realisere løsninger andre kan nyttiggjøre seg.

SMART er entreprenørskap i praksis!

Les mer om programmet her

SMART stimulerer:

  •    bevissthet om eget nettverk
  •    evne til problemløsning og kreativ tenking
  •    forståelsen av nødvendigheten av verdiskaping
  •    nysgjerrighet og utforskertrang

 

Påmeldingsfrist: 19.september