Kurs i Ungdomsbedrift for nye lærere

Trøndelag · 25.september 2013

UE Trøndelag inviterer med dette til kurs for lærere i programmet Ungdomsbedrift. Målgruppe for kurset er lærere som ikke har gjennomført programmet tidligere, og som ønsker å lære mer om Ungdomsbedrift og pedagogisk entreprenørskap.

 Program

11.00 - Velkommen og registrering
11.15 - Kreativ økt, øvelse som også kan brukes i oppstart av Ungdomsbedrift
11.45 - Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva kan vi tilby?
12.00 - Kaffe
12.10 - Hva er Ungdomsbedrift? Pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi
12.30 - Lærerressurser på UE sin nettside - praktiske verktøy
12:45 - Pause m/frukt
13.00 - Hvordan bruke forretningsmodell i oppstart og utvikling av Ungdomsbedrift?
13.30 - Gjennomgang av UB-året med vekt på registrering og opprettelse av konto
13:50 - Avslutning, oppsummering
14:00 - Slutt
 

Påmelding sendes  jo.esten.hafsmo@ue.no innen 18. september
 

OBS! Bindene påmelding, ved frafall uten varsel vil det belastes 500 kr per deltaker.