Lederkurs for UB i Nord-Trøndelag (del 2)

Trøndelag · 30.november 2015

Det å være leder i en ungdomsbedrift er nyttig læring for fremtiden, men kan samtidig være krevende. Spesielt gjelder dette fordi man i det ene øyeblikk er medelev og i neste øyeblikk er leder, og det kan være nyttig å lære litt om ulike tema knyttet til ledelse.

Kurset går over 2 dager med ulike tema. På den første dagen er temaet ledelse, samarbeid, motivasjon og øvrige tema knyttet til det å arbeide sammen mot et felles mål. På dag to vil fokus ligge på salg og markedsføring.

Kurset er rettet mot daglige ledere i ungdomsbedriftene, men dersom det er plass, er det også mulig at en av de øvrige lederne deltar. På dag en er det naturlig at personalansvarlig deltar, mens på del to kan det være mer aktuelt at salgs/markedssjef deltar. Daglig leder bør delta begge dager ettersom det vil bli lagt opp til et arbeid som skal gjennomføres mellom kursdagene.

Påmelding her

Velkommen på lederkurs!