Påmeldingsfrist Økonomi og karrierevalg

Trøndelag · 25.oktober - 27.oktober 2013

Økonomi og karrierevalg har blitt et populært program i ungdomsskolene i Trøndelag de siste årene. "Ditt valg - din fremtid" er utsagn som passer godt til dette programmet. Elevene som deltar gis innsikt i hvordan de som individer påvirker- og avgjør sin fremtid.

Deler av læreplanmål i matematikk, norsk og samfunnsfag dekkes gjennom programmet." Programmet fungerer veldig bra sammen med Utdanningsvalg som et ledd i refleksjon og kunnskap om ulike yrker.

Programmet går over fire økter, og gjennomføres av en ekstern veileder fra en lokal bank. Elever og lærere sier det er positivt med en annen stemme i klasserommet, en som kan fortelle og se ting fra et annet ståsted.

Programmet kan gjennomføres hele året, men vår samarbeidspartner SMN mener at elevene har best læringsutbytte når programmet gjennomføres i slutten av 9. trinn eller første termin i 10. trinn.

For oss i UE Trøndelag er det veldig fint hvis dere kan si fra hvilket tidspunkt det passer for dere med gjennomføring.

Programmet er kostnadsfritt, og dekkes av Trondheimsregionen.

Påmelding kan sendes til mailto:morten.sorlie@ue.no  Vi anbefaler rask påmelding da det kan være mange skoler som melder seg på.

Se gjerne UE.no for mer informasjon.