Regnskapskurs for Ungdomsbedrifter i Nord-Trøndelag

Trøndelag · 09.november 2015

I samarbeid med SMSØ, Sparebank1 SMN og Visma arrangerer vi kurs for de som er økonomiansvarlig i ungdomsbedrifter. Vi arrangerer to kurs med varighet fra kl 10.00-14.15.

  • 9.(Steinkjer) eller 10. november(Namsos) i Nord-Trøndelag
  • 11. eller 12. november på Charlottenlund videregående skole i Trondheim

Kurset varer 1 dag, så i påmeldingsskjemaet må dere velge hvilken dag dere skal delta.

Økonomien i en bedrift er viktig. En bedrift har lyst til å tjene, ikke tape penger.

Ungdomsbedrifter skal føre et forenklet regnskap etter samme prinsipper som for ordinære bedrifter. Alle bedrifter har plikt til å føre regnskap. Et regnskap som er à jour gir god styring og oversikt. Regnskapet gir for eksempel svar på om dere har nok penger til å betale regningene som forfaller, om kundene har betalt, og om dere går med overskudd eller underskudd. Bedriftens økonomi forandres hele tiden og økonomiansvarlig skal alltid ha oversikt.

Kurset består av to moduler: forarbeid og et kurs;
- Forarbeid, tar ca 30 min.
- Regnskapskurs, ca 2,5 time og gjennomgang av Visma programpakke for regnskap, nettside og e-handel, ca 1 time.

Du finner mer om regnskap her; http://ungdomsbedrift.no/UEUB/Drift/Regnskap

Kurset gjennomføres med en blanding av forelesninger og gruppearbeid. Inntil 2 personer fra hver bedrift kan delta, men ved stor påmelding vil vi måtte redusere til 1 person pr bedrift. Vi vil begrense antall deltakere til 35 pr kurs, og vil også begrense antall deltakere pr skole dersom det blir nødvendig. Deltakende UB’er må da eventuelt videreformidle til andre UB’er på skolene.
Kurs og og lunsj er gratis.

Påmeldingsfristen er 5. november, og påmelding registreres her. Velkommen til en spennende dag sammen med oss!