SMART-Trafikk: Kick- off for lærere i Trondheim

Trøndelag · 15.oktober 2014

Trygg Trafikk og Ungt Entreprenørskap Trøndelag skal i høst samarbeide om å gi lærere og elever på mellomtrinnet trafikk- og entreprenørskapskompetanse.

Hva er SMART-Trafikk?

SMART-Trafikk baserer seg på UE sitt program SMART som gir elever muligheten til å finne, løse og presentere trafikale problemer i sitt lokalmiljø. Målet er at elevene skal få jobbe med trafikk og entreprenørskap i kombinasjon.

Trygg Trafikk bidrar med opplæring for lærere i bruk av deres undervisningsressurser og nettmateriell. Opplæringen gir lærerne en kompetanse om trafikk som de kan benytte i undervisningen.

SMART-Trafikk er praktisk, variert og tverrfaglig. Det anbefales også å benytte arbeidet som et ledd i skole-hjem samarbeid, ved f.eks. å presentere problemer og løsninger for foreldrene. SMART-Trafikk gjennomføres fleksibelt, f.eks. over tre undervisningsdager.

Lærer kick-off

Det arrangeres 15. oktober kick-off for lærere i forbindelse med SMART-Trafikk. For at klassen skal være med, må lærer delta på dette. Kick-off og materiellet som trengs fra UE og Trygg Trafikk er gratis for SMART-Trafikk deltagere. 

Påmeldingsfrist 19.september her

Aksjonsperiode: 16.okt-14.nov.

Hver deltagerklasse har muligheten til å sende inn et bidrag til fylkeskonkurransen i SMART-Trafikk. En jury vil vurdere og premiere tre av løsningene.

FRIST for innsending av bidrag: 14.november.