SMART-Trafikk avslutning

Trøndelag · 14.november 2014

Klassenes beste bidrag sendes inn til UE. Her vil en jury velge vinnere.

Bidrag sendes per post:

Skoler i Nord-Trøndelag

Ungt Entreprenørskap Trøndelag

c/o NTFK 

Postboks 2560, 7735 Steinkjer