Samling for entreprenørskapslærere i grunnskolen 2015

Trøndelag · 16.juni - 17.juni 2015

Vi prøver å organisere en dag eller to der entreprenørskapslærere fra ulike skoler/kommuner får møtes for erfaringsutveksling og faglig/kreativt påfyll.

Kom gjerne med innspill og ønsker. Å finne en dato som passer alle er vanskelig, men tips oss gjerne hva som passer best for lærere på din skole.

Målgruppe: Lærere med erfaring og interesse for entreprenørskap i grunnskolen.