Trondheim Maker Faire

Trøndelag · 29.august - 30.august 2014

Trondheim Makers er en ideell medlemsbasert forening med formål å bygge en kultur for skaperglede i Trøndelag.

De ønsker å bidra til talentutvikling gjennom inspirasjon og arenaer hvor barn og unge kan få dyrke sin oppfinnsomhet og skaperglede.

Alle makers inviteres til å delta på oppfinner-festivalen ”Trondheim Maker Faire 2014” hvor teknologi, kunst og vitenskap møtes i kreativt samspill.

Les mer om Trondheim Makers her