UngBiz Elevbedriftsmesse for grunnskoleelever på Magneten Kjøpesenter

Trøndelag · 12.mars 2014

Elevbedriftsmesse for grunnskolene fra Stjørdal og nordover til Steinkjer

 

 
Vis større kart

 

Velkommen til Fylkesmessa UNGBIZ

Magneten Kjøpesenter 12. mars 2014

Praktisk informasjon.

Messa vil vare i tidsrommet 1000-1500

Sekretariat: det vil alltid være noen ved sekretariatet, ta kontakt hvis du trenger hjelp til noe eller lurer på noe. Sekretariatet befinner seg i første etasje ved rulletrappene.

Halskjede: alle elevene må bære halskjede hele dagen. Her står programmet og dette er din matkupong for å få ut lunsjen. Lunsjen starter klokken 11.30. Halskjedet vil elevene få utdelt på stand.

Stand: Grunnet sikkerhetshensyn er det under messa er ikke lov med levende lys, halmballer og matlaging på standene.
Det er heller ikke anledning til å snekre i standveggene.
Da vi ikke har noe garderobefasiliteter må alt av klær og sekker lagres på standen.

Standene er ca 2 meter bred, 0,9m og 1,9m høy.
NB! Ingen får rigge ned sine utstillinger før etter premieutdelingen.

Det er viktig til at alle tar hensyn til kjøpesenterets øvrige kunder.

Alle stander og premievinnere vil bli fotografert. Disse bildene kan bli benyttet av UE Trøndelag i markedsføringsøyemed eller som eksempler på gode fortellinger. Disse bildene er det mulig å få ettersendt ved forespørsel til UE Trøndelag.
Programmet for messa kommer i slutten av februar og vil bli sendt ut til alle skolene. Vi ønsker at elevene får med et eksemplar hjem. Vi oppfordrer alle til å invitere slekt og venner til å komme på messa for å handle og støtte opp om sine.

Dette kommer til å bli en fantastisk dag, lykke til!

Spørsmål kan rettes til gisle.almlid-larsen@ue.no

Hilsen alle oss i UE Trøndelag

Med forbehold om endringer

                                                                                                                                      

Fylkesmesse for Elevbedrifter (UngBiz) i Trøndelag

Nord Trøndelag:Magneten kjøpesenter 12. mars 2014

Konkurransekriterier

Generell informasjon

Det konkurreres i disse 4 grenene:

¤ Markedsføring

¤ Utstilling

¤ Innovasjon

¤  Beste elevbedrift for barneskole og ungdomsskole

Frister

Frist for påmelding er 7.februar

Spørsmål/ info sendes til;

Nord-Trøndelag          gisle.almlid-larsen@ue.no   mobil: 902 06 874

Konkurransekriterier

 

1.Markedsføring ( 100p)

(Logo, Brosjyre/flyer, digital markedsføring, reklame o.l.)

 

Juryen vil legge vekt på hvordan bedriften markedsfører seg mot kundene.

 • Generelt inntrykk      av markedsføring (25p)
 • Logoen skal ha en      kobling til bedriftens virksomhet. (25p)
 • Brosjyre/digital      markedsføring er en interessevekker (25p)
 • Markedsføringen      formidler et budskap og bidra til salg (25p)

Deltagerne i konkurransen presenterer markedsføringen på standen slik at juryen kan observere og evt ta noe med seg.

 

2. Utstilling ( 100p)
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av utstillingen og vil spesielt vurdere ut fra følgende kriterier:

 

 • Utstillingens estetisk utforming (20p)
 • Utstillingen som informasjonskilde (20p)
 • Utstillingen i forhold til bedriftens virksomhet (20p)
 • Salg - og presentasjonsteknikk og produktkunnskap hos utstillerne (20)
 • Lagånd (Team spirit) (20p)

 

Mål på stands:

 • 1,9      meter høy (alle vegger)
 • 1,95      meter bred (bakvegg)
 • 0,9      meter dyp (sidevegg)

 

Utforming av utstillingen må være innenfor disse målene.

  

3. Innovativ produkt/tjeneste ( 100p)

I denne konkurransen blir det innovative belønnet. Det kan være produktet/tjenesten i seg selv eller hvordan produktet/tjenesten fremstår.

 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vil vurdere ut fra følgende kriterier:

 • Hvordan oppsto ideen? (Egen idè?) (30p)
 • Er det behov for produktet/tjenesten i      markedet? (30p)
 • Er varen/tjenesten innovativ (nyskapende)? (40p)

 

Alle som er med på Fylkesmessa deltar i denne konkurransen.

 

4. Beste elevbedrift

Dommerne avgjør denne konkurransen på grunnlag av en helhetsvurdering og antall poeng i de tre overnevnte kategoriene

 Det deles ut priser for:

 • Ungdomsskole
 • Barneskole

        

Trykk her for å melde dere på elevbedriftsmessen 2014
Frist for påmelding er 12.februar.