UngBiz Inn-Trøndelag Magneten

Trøndelag · 04.mars 2015

UngBiz elevbedriftsmesse for elever i grunnskolen, Inn-Trøndelag.

Gratis lunsj,

Delta med Moteshow, Tema Design og redesign

Flotte premier.

Påmelding: https://ue2.wufoo.eu/forms/pamelding-til-ungbiz-2015/

Velkommen til elevbedriftsmessa UngBiz

Magneten Kjøpesenter 4. mars 2015

Praktisk informasjon.

Messa vil vare i tidsrommet 1000-1500

Sekretariat: det vil alltid være noen ved sekretariatet, ta kontakt hvis du trenger hjelp til noe eller lurer på noe. Sekretariatet befinner seg i første etasje ved rulletrappene.

Halskjede: alle elevene må bære halskjede hele dagen. Her står programmet og dette er din matkupong for å få ut lunsjen. Lunsjen starter klokken 11.30. Halskjedet vil elevene få utdelt på stand.

Stand: Grunnet sikkerhetshensyn er det under messa er ikke lov med levende lys, halmballer og matlaging på standene.
Det er heller ikke anledning til å snekre i standveggene.
Da vi ikke har noe garderobefasiliteter må alt av klær og sekker lagres på standen.

Standene er ca 2meter bred, 0,9m og 1,9m høy.
NB! Ingen får rigge ned sine utstillinger før etter premieutdelingen.

Det er viktig til at alle tar hensyn til kjøpesenterets øvrige kunder.

Alle stander og premievinnere vil bli fotografert. Disse bildene kan bli benyttet av UE Trøndelag i markedsføringsøyemed eller som eksempler på gode fortellinger. Disse bildene er det mulig å få ettersendt ved forespørsel til UE Trøndelag.
Programmet for messa kommer i slutten av februar og vil bli sendt ut til alle skolene. Vi ønsker at elevene får med et eksemplar hjem. Vi oppfordrer alle til å invitere slekt og venner til å komme på messa for å handle og støtte opp om sine.

Moteshow: Delta med selvlagde moter på moteshow. Dere må stille med mannekenger, klær, musikk og konferansier selv. Dere har 5 minutter til rådighet.

Dette kommer til å bli en fantastisk dag, lykke til!

Spørsmål kan rettes til gisle.almlid-larsen@ue.no

Hilsen alle oss i UE Trøndelag

Med forbehold om endringer

Konkurransekriterier EB-messer 2015

UngBiz 4.3

 

1.Markedsføring ( 50p) (Logo, Brosjyre/flyer, digital markedsføring, reklame o.l.)

Juryen vil legge vekt på hvordan bedriften markedsfører seg mot kundene.

 • Generelt      inntrykk av markedsføring (20p)
 • Logoen      skal ha en kobling til bedriftens virksomhet. (10p)
 • Brosjyre/digital      markedsføring er en interessevekker (10p)
 • Markedsføringen      formidler et budskap og bidra til salg (10p)

Deltagerne i konkurransen presenterer markedsføringen på standen slik at juryen kan observere og ta den med seg.

 

2. Utstilling ( 50p)
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av utstillingen og vil spesielt vurdere ut fra følgende kriterier:

 • Utstillingens estetisk utforming (20p)
 • Utstillingen som informasjonskilde (10p)
 • Utstillingen i forhold til bedriftens virksomhet (10p)
 • Salg - og presentasjonsteknikk og produktkunnskap hos utstillerne (10)

 

3. Innovativ produkt/tjeneste ( 50p)

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vil også vurdere ut fra følgende kriterier:

 • Hvordan oppsto ideen? (Egen idè?) (10p)
 • Er det behov for produktet/tjenesten i      markedet? (10p)
 • Er varen/tjenesten innovativ (nyskapende)?      (20p)
 • Gjennomførbarhet (10p)

 

4. Beste elevbedrift (50p)

Dommerne avgjør denne konkurransen på grunnlag av en helhetsvurdering og antall poeng i de tre overnevnte kategoriene samt intervju på stand

 

 • Samarbeid i gruppen, organisering/fordeling (10p)
 • God informasjon om bedriften og produkt /tjeneste. (10p)
 • Forståelse om hvordan en bedrift fungerer (10p)
 • Økonomisk orden og forståelse (10p)
 • Entusiasme og tro på produktet/tjenesten (10p)

 

Beste Moteshow:

 

 • Moteshowet er gjennomført med musikk, mannekenger og egne moter.
 • Underholdningsverdi
 • Klærne er attraktive
 • Helheten på showet

Med forbehold om endringer. Endringer vil bli varslet via e-post til påmeldte.

Program UngBiz 2015

 

Program

Kl 10.00                       Offisiell åpning av UngBiz

Kl 10.30 – 14.00            Utstilling og salg.

Kl 10.30 ­ -  13.30          Juryen går rundt til alle elevbedrifter.

Kl 11.30                        Lunsj

Kl 1200                         Moteshow

Kl 14.00                        Premieutdeling og avslutning

Kl 14.30                        Nedrigging av stand

 

Premier i disse kategorier:

Beste Elevbedrift barneskole
Beste Elevbedrift Ungdomsskole
Beste Stand
Beste markedsføring
Beste Innovasjon
Beste Moteshow