Utstilling/standkurs Nord-Trøndelag

Trøndelag · 20.januar 2016

Utstilling er en av konkurransekategoriene på fylkesmessen for ungdomsbedrifter i mars, og i tillegg til å være egen konkurransekategori, kan utstillingen i tillegg brukes for å hevde seg i andre kategorier. Utstilling er også en del av det som kalles «visuell kommunikasjon», som er et av virkemidlene som brukes i markedsføring av ordinære bedrifter.

For å bidra til å heve kvaliteten og bidra til UB’enes messeforberedelser, arrangerer vi utstillingskurs i Nord-Trøndelag 20 januar og i Sør-Trøndelag 21 januar. Kurset gjennomføres av Norges Kreative Høyskole og Expoline i samarbeid med Ungt entreprenørskap.

Kurset vil bestå av en kort teoretisk del der vi lærer om visuell kommunikasjon, og en praktisk del der vi skal lage en modell av en utstilling.

Kurset i Trondheim blir gjennomført på KVT på Tiller, og vi kommer tilbake til eksakt tid, og sted i Nord-Trøndelag når dere er påmeldt.

Vi vil i utgangspunktet ta imot 2 deltakere fra hver bedrift, men forbeholder oss muligheten til å redusere til 1 deltaker pr bedrift dersom mange bedrifter melder seg på.

Påmeldingsskjema finner du her

Velkommen på kurs :)