Våre Familier - program i grunnskolen 2015

Trøndelag · 15.januar - 06.mars 2015

Dette programmet gir barna større forståelse av hvordan en familie fungerer og hvordan hver enkelt kan være med å bidra. Målet med opplegget er å bidra til å utvikle barns skaperevne og samtidig gi dem erfaring med å prioritere og gjøre valg.

Dekker både sosiale og faglige mål i lærerplanen.

Gratis veiledning og materiell.

Målgruppe: 1. - 3. trinn på grunnskole

Programmet kjøres mellom uke 2-25 etter avtale.