Vårt Lokalsamfunn - program i grunnskolen 2015

Trøndelag · 07.april - 19.juni 2015

VÅRT LOKALSAMFUNN er et tverrfaglig opplegg basert på elevaktiv læring. Gir elevene innsikt i hvordan lokalt arbeids- og næringsliv er viktige for deres hverdag. Elevene får styrket sin lokale identitet og blir bevisst hvordan de kan være med å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø. 

5 økter à en time

En ekstern veileder fra lokalt arbeidsliv kommer inn og tar 1-2 økter etter avtale.

Gratis materiell og veiledning

Målgruppe: 4.-5. trinn på grunnskole.

Program kjøres i uke 15-25 etter avtale.