Vårt lokalsamfunn-uke

Trøndelag · 30.september - 04.oktober 2013

Programmet Vårt lokalsamfunn, er en oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø. Programmet tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt næringsliv- og arbeidsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.

Programmet kan gjennomføres i 5 økter over flere dager, eller på en skoledag. Deler av gjennomføringen kan utføres av en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv. Vi oppfordrer lærere fra 3.-5.trinn å gjennomføre programmet denne uka. Hvis det ikke lar seg gjøre, vil det også være Vårt lokalsamfunn- uke i mai.

Les mer om programmet Vårt lokalsamfunn

For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med Ingjerd Skjefstad