ENTREPRENØRSKAPSPRISEN 2017

Trøndelag · 3 april 2017

ENTREPRENØRSKAPSPRISEN 2017

Thora Storm videregående skole vant entreprenørskapsprisen 2017 under NHO Trøndelags årskonferanse i dag.

Thora Storm videregående skole er en av få skoler der entreprenørskap er et strategisk satsingsområde. Skolen har gjennom mange år arbeidet systematisk med å bygge opp et studietilbud der elevene lærer verdien av tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging også utenfor skolen, og har over lang tid etablert et solid samarbeid med offentlige og private virksomheter.

Kjernen i arbeidet er entreprenørskapslinja, et 3-årig studietilbud der elevene bruker entreprenørskap som strategi og arbeidsmetode. Mest kjent utad er skolens ungdomsbedrifter, som hvert år rangerer blant de beste i fylket og der en eller flere bedrifter hvert år de senere årene også har kvalifisert seg til NM. 

Mindre kjent, men minst like viktig, er det arbeidet som gjennom skoleåret foregår internt på skolen,  med sterkt fokus på innovasjon og verdiskaping. Viktig er det også at det ikke bare er entreprenørskapslinja som har fokus på entreprenørskap, men også andre studieprogram som Design og håndverk, Helse og oppvekst og Service og samferdsel. Gjennom EU-programmet Interreg har skolen kunne hente finansiering til videre utvikling av tilbudet, der de har et nært og langsiktig samarbeid med Jämtlands gymnasium.

Thora Storm videregående skole er et foregangseksempel for dedikert, målbevisst og langsiktig satsing på praksisrettet opplæring på programområde for studiespesialisering gjennom bruk av entreprenørskap i utdanningen.