Lærer i felten

Trøndelag · 4 sep 2015

Lærer i felten

Randi Kvernmo (t.v.) og Anne Segtnan

Da Verdal videregående skulle starte et helt nytt fag innen entreprenørskap og bedriftsutvikling, tok lærer Randi Kvernmo like greit seg «ekstrajobb» hos Proneo.  

Randi Kvernmo jobber til daglig som samfunnsfaglærer ved Verdal videregående skole. Høsten 2015 startet skolen opp med et nytt programfag, med navn «Entreprenørskap og bedriftsutvikling».

– Dette faget interesserte meg, og jeg ønsket å gjøre meg selv attraktiv for å få undervise i dette faget. Derfor har jeg i år blitt med på studiet Entreprenørskap i barnehage og skole, og i den forbindelse fant jeg ut at hospitering i bedriften Proneo ville være lurt. Nettopp for å få mer erfaring i faget jeg er interessert i, forteller Randi Kvernmo som selv har startet bedrift og vært leder i ulike bedrifter i 10 år, før hun ble lærer.

Entreprenørskap til folket

Kvernmo lot idé bli handling og tok kontakt med avdelingsleder Anne Segtnan i Proneo. Der ble hun møtt med åpne armer.

– Vi i Proneo ønsker at flest mulig skal kjenne til hvordan vi jobber med entreprenører og at de skal kunne bli inspirert til å jobbe med entreprenørskap i egen organisasjon. Derfor passet det veldig bra da vi fikk spørsmål fra Randi om å komme hit en periode for å se hvordan vi jobber. Når de i tillegg holder på å utvikle et eget fag som går på entreprenørskap var det full klaff, sier Anne Segtnan i Proneo.

Matnyttig påfyll

Randi Kvernmo føler at hun har hatt svært god nytte av perioden i Proneo.

– Jeg har fått deltatt på mye forskjellig, og det jeg lærte her kan jeg både bruke i samfunnsfag og innen entreprenørskapsfaget, sier Kvernmo.

I løpet av perioden fikk hun blant annet delta på samtaler med personer som har tenkt å starte bedrift.

– Det var noe av det som interesserte meg mest. Jeg var så heldig å få være med på to slike samtaler. Dette går rett inn i det jeg skal gjøre når elevene mine skal prøve å arbeide fram ideer til å starte bedrift, sier Kvernmo.

Nytt nettverk

I tillegg til nye impulser, ny kunnskap og litteraturtips har hun også fått utvidet eget nettverk.

– Anne Segtnan har tilbudt meg at jeg kan ta kontakt med dem hvis jeg trenger råd i forhold til faget. Dette har for meg vært en kjempeopplevelse! Jeg anbefaler andre lærere å gjøre det samme, sier Kvernmo.

Proneo er også godt fornøyd med samarbeidet.

– Når vi har slike hospiteringer må vi alltid skjerpe oss litt ekstra for å forklare hvordan vi jobber, og det har vi godt av. Samtidig er det viktig at slike hospiteringer ikke blir mye ekstra, men at det faktisk blir en del av det vi likevel gjør. Og det synes jeg vi har klart bra i dette tilfellet, sier Anne Segtnan, avdelingsleder i Proneo.

Læring av næring

Studiet som Randi Kvernmo deltar på, Entreprenørskap i barnehage og skole, er en del av pilotsatsningen «Læring av næring» som for tiden pågår i Verdal. Et viktig mål for denne satsingen er blant annet å styrke samhandlingen på tvers i lokalsamfunnet.

– Et felles samfunnsoppdrag for oss alle fremover, er å utvikle «Fremtidens skole». Vi i Ungt Entreprenørskap Trøndelag er sikre på at samspill mellom lærer og bedrift er en viktig brobygger mellom utdanning og samfunn for å klare dette, sier prosjektleder i «Læring av næring» Ingrid Dahl Furunes.