Trøndelags beste Ungdomsbedrifter 2016

Trøndelag · 10 mars 2016

Trøndelags beste Ungdomsbedrifter 2016

Vinnere UB_edited

HidePark UB fra Kristen videregående skole og Trønderplast UB fra Mære landbruksskole er kåret til Trøndelags beste Ungdomsbedrifter 2016. Levanger 10. mars 2016

 
I dag har de 105 beste ungdomsbedriftene fra hele Trøndelag konkurrert på Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter på Magneten kjøpesenter på Levanger. I dag stakk Trønderplast UB fra Mære landbruksskole og HidePark UB fra Kristen videregående skole (KVT) av med de to aller gjeveste prisene fra henholdsvis Nord- og Sør-Trøndelag. Disse bedriftene skal representere Trøndelag på NM på Lillestrøm 28. og 29 april sammen åtte andre ungdomsbedrifter fra Trøndelag. 

-Vi er kjempeglade for å bli beste ungdomsbedrift i Sør-Trøndelag. Vi har fått lov til å prøve ut våre ideer i praksis og for oss har dette vært veldig lærerikt. Gjennom vår ide, får vi lov til å være med på det grønne skiftet. I tillegg er det gøy å være et team som jobber sammen om en ny ide, i stedet for å være alene om dette, sier Leonora Skorpen, daglig leder i Trønderplast UB.

- Det som har vært artigst med å drive ungdomsbedrift er å få lov til å utvikle nye ideer sammen, og naturligvis å oppnå så gode resultater. Perioden med ungdomsbedrift har vært utrolig lærerikt, gjennom stor frihet og selvstendighet i arbeidet. Dette har faktisk ført til at vi har jobbet mange timer på fritiden med å utvikle forretningsideen, det har egentlig blitt mye frivillig «leksetid», sier daglig leder Tonje Jønnum i Trønderplast UB.

Gode forretningsideer

Trønderplast UB har en forretningside med visjonen «renere hverdag, også for bønder». De har laget en prototyp for oppbevaring for rundballplastikk. Produktet består av en kasse der de plasserer plastikken, et lodd og en vinsj for å hele tiden komprimere plastikken, glassfiberbånd for å kunne stramme og holde plastikken sammen når dunken er full og de skal tømme den. Denne plastikken da kan leveres til resirkulering på en enkel måte.

HidePark UB har tatt tak i utfordringen på at det i dag er hele 40 000 daglige sykkelturer i Trondheim, som skaper et økende behov for trygg sykkelparkering i byen. Dagens tilbud er ikke tilstrekkelig og Miljøpakken har dermed som mål å øke antall sykkelparkeringer til 1 300 innen 2025. Men med en høy arealpris er det vanskelig å finne nye plasser som kan anvendes, og HidePark UB har derfor kommet opp med en løsning som utnytter allerede eksisterende plass. De har utviklet en prototyp på et nedfellbart sykkelstativ som skaper en løsning for å parkere sykler i parkeringshus. Dette sykkelstativet vil bli plassert i parkeringsbåser i parkeringshus slik at man kan utnytte den plassen som allerede er satt av til parkering i stedet for å finne ny.

- Vi vet ikke hva vi skal leve av i fremtiden, men vi vet hvem vi skal leve av. Elevene som driver Ungdomsbedrift får en unik erfaring som de selv, deres fremtidige arbeidsplasser og Norge vil nyte godt av. Flere unge må få denne muligheten, sier Frank Norbeck, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag. 

Entreprenørskap i skolen blir mer og mer aktuelt.
Over 1000 elever i videregående skoler i Trøndelagsfylkene har drevet Ungdomsbedrift dette skoleåret. Elevene starter, driver og avvikler sine egne bedrifter med lærer som veileder og en mentor fra næringslivet. Ideene er elevenes egne og bedriftene registreres i Enhetsregisteret som egne juridiske enheter. 

Pressekontakter:
Tonje Jønnum, daglig leder i Trønderplast UB, mobil 95499612.
Leonora Leine Skorpen, daglig leder i HidePark UB, mobil 98446664.

Frank Norbeck, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag, mobil 90121612