Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter 2015

Vestfold · 11.mars 2015

Fylkesmessen for Ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold 2015 arrangeres i Skien Fritidspark 11.mars 2015

Fylkesmessen er en møteplass og en salgs- og markedsføringsarena for ungdomsbedriftene og dere som jobber i dem. Her vil det også være mange andre besøkende tilstede - fra skoler, offentlig virksomhet, privat næringsliv, politikere, media og mange flere.

Hvert fylke kårer egne vinnere i de fleste konkurransene. Unntaket er i de kategoriene hvor det er få deltakere, dvs under 10 påmeldte. Her vil Ungt Entreprenørskap vurdere en felles konkurranse for fylkene.

Fylkesmesse 2014

All informasjon om fylkesmessen blir fortløpende lagt ut på fylkenes sine websider under kalender.

Program for dagen og annen informasjon til de som melder seg på, leggesut her i midten av februar.

NB: Legg merke til at i noen av konkurransene må dere sende inn materiell innen en tidsfrist

  Påmeldingsfrist  
  Fredag 16. januar 2015  
     
  Innleveringsfrist for materiell  
Buskerud: Telemark: Vestfold:
Onsdag 18. februar 2015 Fredag 6. februar 2015 Fredag 6. februar 2015
     
Innleveringsfrist for presentasjoner til "beste ungdomsbedrift"
  Fredag 6.mars 2015  

NB: Legg merke til at i noen av konkurransene må dere sende inn materiell innen en tidsfrist

Vinnere Vestfold, Fylkesmessen 2015
  Bedrift Skole
Beste markedsføring    
 1. premie Vilna UB Gjennestad VGS
 2. premie NOYA UB Greveskogen VGS
Beste kundeopplevelse på nett    
 1. premie Get in Place UB Sandefjord VGS
 2. premie Drink Safe UB Nøtterøy VGS
Beste forretningsplan    
 1. premie Guardian UB Nøtterøy VGS
 2. premie Fjøla UB Thor Heyerdahl VGS
Beste reklamefilm    
 1. premie Vilna UB Gjennestad VGS
 2. premie Drink Safe UB Nøtterøy VGS
Beste logo    
 1. premie Hjertevaffel UB Gjennestad VGS
 2. premie Keep Your Past UB Sandefjord VGS
Beste innovative produkt    
 1. premie Guardian UB Nøtterøy VGS
 2. premie Drink Safe UB Nøtterøy VGS
 3. premie LogPad UB Sandefjord VGS
Gastronomiprisen - Fellespris Telemark-Buskerud-Vestfold  
 1. premie Hallingmat 101 UB Gol VGS
 2. premie Gullungene UB Nome VGS
Beste yrkesfaglige bedrift    
 1. premie Ung Bemanning UB Sandefjord VGS
 2. premie Vilna UB Gjennestad  
Beste sosiale entreprenør    
 1. premie Vilna UB Gjennestad VGS
 2. premie Guardian UB Nøtterøy VGS
Beste utstilling     
 1. premie Vilna UB Gjennestad VGS
 2. premie Fjøla UB Thor Heyerdahl VGS
 3. premie Smørhunger UB Greveskogen VGS
Beste selger    
 1. premie Mats Havik - Get in Place UB Sandefjord VGS
Beste IA-bedrift    
 1. premie Vilna UB Gjennestad VGS
 2. premie Drink Safe UB Nøtterøy VGS
Beste regnskap    
 1. premie Vilna UB Gjennestad VGS
 2. premie Hjertevaffel UB Gjennestad VGS
Beste ungdomsbedrift    
 1. premie Vilna UB Gjennestad VGS
 2. premie Guardian UB Nøtterøy VGS
 3. premie Keep Your Past UB Sandefjord VGS

P R O G R A M

-det kan bli mindre justeringer frem mot messa:

 

08:00 – 10:00   Rigging av stand

10:00 – 11:30   Åpningsseremoni og Premieutdeling 1:

 • Beste logo
 • Beste markedsføring
 • Beste kundeopplevelse på nett
 • Beste reklamefilm
 • Beste forretningsplan

11.45               Presentasjoner i beste ungdomsbedrift  – se egen plan

11:30 – 16.00    Utstillingene er bemannet

16:00 – 18:00    Avsluttende premieutdeling  

 • Gastronomiprisen (Buskerud og Vestfold)
 • Beste sosiale entreprenørskap
 • Beste yrkesfaglige bedrift
 • Beste regnskap
 • Beste IA bedrift
 • Beste selger
 • Beste utstilling
 • Beste innovative produkt
 • Beste ungdomsbedrift

18:00                Nedrigging og rydding

Kart over messeområdet og deltakerliste:
Deltaker oversikt -. Se vedlegg

Kart over messehallen - se vedlegg

Inngang
Årets messe arrangeres i Skien Fritdspark. Elevene bruker hovedinngangen og registrer ungdomsbedriften i informasjonen.

Utstyr til messen tas inn egen inngang og følger anvisninger fra UE STAFF.

Messestand
Ungdomsbedriftene stiller ut i forhåndsgitte nummererte standsplasser. Plassen som er til disposisjon er bredde: 180cm, høyde 190cm, og dybde 90cm i tillegg er det mulig å bruke 100 cm foran standen.

Messeutstyr
Alt av messeutstyr må UBene ta med selv. Det er ingen utlån av bord til stand. 

Feste av div. på veggene
Dere kan IKKE bruke tape eller nåler som festes på standveggene. Veggene er av papp og vil ikke tåle dette. Skader på messeveggene kan bli etter fakturert. Det er heller ikke lov til å tegne rett på veggene.

NB: Nåler er forbudt pga at det er en idrettshall!

Strøm
Alle vil få kun én stikkontakt på stand med 10 A.  Om dere trenger flere enn ett uttak må dere ta med skjøteledning. Er det noen tekniske problemer med strøm, sendes SMS med STRØM «stand nr» til 95 96 43 15. Så vil dere få hjelp.

Lys
Det er ikke lov å ha levende lys på stand. Men vi vil oppfordre til å ta med spotlights som festes med klyper.

Internett
Vil kunne kjøpes av Skien Fritidspark. Vi kan ikke garantere for hastigheter over mobilt nettverk.

Musikk
På grunn av mye støy under messen tidligere år oppfordrer vi alle til å ta hensyn til de standene rundt dere. Følg eventuelle instrukser fra UE STAFF.

Garderobe
Det vil ikke være noen form for garderobe. Eiendeler oppbevares på egen risiko

Mat
Elever må ha med egen mat. Det vil være muligheter for å benytte Fritids parkens kantine med elevpriser.

De ungdomsbedriftene som har meldt seg opp til Beste Ungdomsbedrift blir vurdert i ihht innsendt delårsrapport, selve standen, intervju på stand og presentasjon.

Presentasjonen:
Presentasjonen gjennomføres i anviste rom. Hver UB får 4 minutter til å presentere sin bedrift ovenfor 2-3 jurymedlemmer. Det er muligheter for andre også å høre på disse presentasjonene. Det vil være tilgang til prosjektør, enkle høyttalere, men ikke WiFi.

Kjøreplan: se vedlegg til høyre.

Intervju på stand:
Juryen vil kunne gjennomføre et enkelt intervju på stand.

INNSENDING AV PRESENTASJONER innen 6. mars: https://ungent.sharefile.com/r/r08e5ebb189e43bca

UB Messa 2015 - Vestfold   Dommere

  Beste Markedsføring:  
  Jørgen H. Gundersen  Allegro Tønsberg
  Ole Georg Nilsen Oslofjord
  Anita Myklebust Allegro Tønsberg
     
  Beste kundeopplevelse på nett:  
  Roar Ree Kirkevold Tønsberg Blad
  Marianne Vikne Komplett
     
  Beste forretningsplan:  
  Erik Fekete Advokatfirmaet Ad Arma
     
  Beste rekalmefilm:  
  Roar Ree Kirkevold Tønsberg Blad
  Jørgen Heisholt Allegro Tønsberg
     
  Beste logo:  
  Tor Martin Aabol Volmax
  Karl Jørgen Tofte Horten kommune
     
  Beste innovative produkt:  
  Anders Roll-Matthiesen EY
  Tanja K. Schumacher EY
  Trine Tenvik Tønsberg kommune
  Oddvar Meyer Nordea
  Henning Pedersen SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg
  Øystein Sandtrø Tønsberg kommune
  Marit Sagen Gogstad Sandefjord Næringsforening
     
   Gastronomiprisen:  
  Synne Vahl Rogn Kulturlandskapet / Regional Matkultur Agder Telemark
  Per Hauge Fylkesmannen i Buskerud
  Jan Thorsen Telemark Bondelag
     
  Beste yrkedsfaglige bedrift:  
  Kjell Håkon Andersen Vestfold fylkeskommune
  Tore Hansen Larvik Næringsforening
     
  Beste sosiale entreprenør:  
  Scilla Trescow Hokholt Larvik Golf
  Vivil Hunding Strømme NHO
     
  Beste utstilling:  
  Halvard Skjauf Tønsberg kommune
  Anitra Fossum Vestfold fylkeskommune
  Nina Molteberg Link Larvik
  Hege Haslie-Christensen Strawberry-Living
  Tone Borge Vestviken Kollektivtrafikk
  Mads Wold Gründermessen
     
  Beste selger:  
  Lisbeth Cale Norspace
  Eivind Foyn Bøe Positiv Kompetanse
  Morten Glenna SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg
  Merete Aspaas Jotun AS
  Thomas Wicklund-Larsen Digispace
  Hans Petter Sommersen Digispace
  Torkjel Solheim  
  Robert Larsen Dupro AS
     
  Beste IA-bedrift:  
  Ann Kristin Johnsen NAV
  Lars Trøan NAV
     
  Beste regnskap:  
  Nina Brevik Skatt sør
     
  Beste ungdomsbedrift:  
  Jørgen Berg Andersen Nordea
  Helle Stabel Nettverksbanken
  Svein Stolpestad Jotun AS
  Torstein Grytting Nordea
  Heidi Skjeggerødt Tønsberg Næringsforening
  Jonathan Hall Nøtterøy kommune
  Øystein Bredal-Thorsen Silicia
  Jan Tore Kopperud Fjellsport
  Jon Grimsgaard NHO

Dommere merket med uthevet tekst er koordineringsansvarlig for denne kategorien

Dette er en arkfane med informasjon til juryen

Litt om messen:
I år er det ca 55 ungdomsbedrifter fra Vestfold fylke, dvs ca 250-300 elever i sving. Totalt vil vi være 1000-1100 elever fra alle tre fylkene. Det er ca 50 frivillige som har sakt seg villige til å være dommere. Noen juryerer kategorier i forkant av messen andre under selve messen. 

Vi i Ungt Entreprenørskap sette utrolig pris på denne interessen.

Ved lagt følger program og noen kjøreplaner.

To viktige ting:
1: Dommer gruppene må ha med seg minst en PC!

2: WiFi nettverk kan bestilles , ta kontakt med UE STAFF/skreteriat

Dommerbrief: (kan bli jusert)
kl 0900 - Jury for ALLE kategorier som skal juryeres på messen møter for brief (Gastronomiprisen, Beste sosiale entreprenørskap, Beste yrkesfaglige bedrift, Beste regnskap, Beste IA bedrift, Beste selger, Beste utstilling, Beste innovative produkt og Beste ungdomsbedrift)

Det vil serveres enkel frokost

P R O G R A M

08:00 – 10:00   Rigging av stand

09:00              Dommerbrief for alle juryer som skal juryerespå messen

10:00 – 11:30   Åpningsseremoni og Premieutdeling 1:

 • Beste logo
 • Beste markedsføring
 • Beste kundeopplevelse på nett
 • Beste reklamefilm
 • Beste forretningsplan

11.45               Presentasjoner i beste ungdomsbedrift - se egen plan

11:30 – 16.00    Utstillingene er bemannet

14:30               Siste frist for å oppnevne "nominerte" til dommeransvarlig

15:00-15:30      Siste frist for å innlevere juryeringen til sekretariatet (Se under)

16:00 – 18:00    Avsluttende premieutdeling  

 • Gastronomiprisen (Buskerud og Vestfold)
 • Beste sosiale entreprenørskap
 • Beste yrkesfaglige bedrift
 • Beste regnskap
 • Beste IA bedrift
 • Beste selger
 • Beste utstilling
 • Beste innovative produkt
 • Beste ungdomsbedrift

Frister for innlevering av begrunnelse til dommeransvarlig: Anne Grethe Bakken:

Juryarbeid kategori:  Sekretariat innen
6 Beste innovative produkt kl 1530
7 Gastronomi kl 1500
8 Beste yrkesfaglige bedrift kl 1500
9 Beste sosiale entreprenørskap kl 1500
10 Beste utstilling kl 1530
11 Beste selger kl 1500
12 Beste IA-bedrift kl 1500
13 Beste regnskap forhånds juryeres
14 Beste ungdomsbedrift kl 1530

INNELVERING AV JURYENSBEGRUNNELSER:

Juryensbegrunnelse finnes på høyre side som vedlegg.

Juryensbegrunnelser lastes opp her: https://ungent.sharefile.com/r/r423dac2acff48d5a

29.-30. april møtes de beste ungdomsbedriftene fra hele landet for å konkurrere. På NM for Ungdomsbedrifter syder det av kreativitet, skaperglede - og ikke minst - konkurransementalitet! Deltakerne kvalifiserer seg gjennom de fylkesvise konkurransene. Utstillingen er åpen for publikum.

http://www.ue.no/Kalender/NM-for-Ungdomsbedrifter-2015

Påmelding og innlevering

Alle påmeldinger og innleveringer gjøres til hvert enkelt fylke, innen de frister som er satt.

Påmelding skal skje på eget vedlagt link :  https://uevestfold.wufoo.com/forms/pamelding-til-fm-for-ungdomsbedrifter-2015/ 

Innleveringer skal leveres i PDF-format. Filmer lastes ned i format som kan spilles av på vanlige mediespillere. Filene skal merkes med følgende navn: "konkurranse_UBnavn". Har dere flere filer som skal til samme kategori burker dere samme link flere ganger.

 FRISTEN ER GÅTT UT!

NB: Legg merke til at i noen av konkurransene må dere sende inn materiell innen en tidsfrist.

Alle ungdomsbedrifter/elever som deltar på messen automatisk i konkurransene: Beste innovative produkt, Beste utstilling og Beste selger. Utover dette kan ungdomsbedriftene delta i følgende konkuranser:

 1. Beste markedsføring
 2. Beste kundeopplevelse på nett
 3. Beste forretningsplan
 4. Beste reklamefilm
 5. Beste logo
 6. Beste innovative produkt, vare eller tjeneste* 
 7. Gastronomiprisen
 8. Beste yrkesfaglige bedrift       
 9. Beste sosiale entreprenør      
 10. Beste utstilling*        
 11. Beste selger*
 12. Beste IA-bedrift          
 13. Beste Regnskap
 14. Beste ungdomsbedrift

 *) Alle ungdomsbedrifter som deltar på messen er automatisk med i disse konkurransene

Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter 2015

 

Konkurranser:

 1. Beste markedsføring
 2. Beste kundeopplevelse på nett
 3. Beste forretningsplan
 4. Beste reklamefilm
 5. Beste logo
 6. Beste innovative produkt, vare eller tjeneste* 
 7. Gastronomiprisen
 8. Beste yrkesfaglige bedrift       
 9. Beste sosiale entreprenør      
 10. Beste utstilling*        
 11. Beste selger*
 12. Beste IA-bedrift          
 13. Beste Regnskap        
 14. Beste ungdomsbedrift             

*) Alle ungdomsbedrifter som deltar på messen er automatisk med i disse konkurransene

 

Fylkesmessen 2015

Fylkesmessen er en møteplass og en salgs- og markedsføringsarena for Ungdomsbedriftene og dere som jobber i dem. Her vil det også være mange andre besøkende tilstede - fra skoler, offentlig virksomhet, privat næringsliv, politikere, media og mange flere.

Hvert fylke kårer egne vinnere i de fleste konkurransene. Unntaket er i de kategoriene hvor det er få deltakere, dvs under 10 påmeldte, her vil Ungt Entreprenørskap vurdere en felles konkurranse for fylkene.

All informasjon om fylkesmessen blir fortløpende lagt ut på fylkenes sine websider under kalender (www.ue.no)

Program for dagen og annen informasjon til de som melder seg på, kommer i midten av februar.

NB: Legg merke til at i noen av konkurransene må dere sende inn materiell innen en tidsfrist. Hvordan det skal sendes finner dere på påmeldingsskjema.

 

Materiellfrister:

Materiell: 6. februar 2015
Presentasjon i "beste ungdomsbedrift": 6.mars 2015
Bilagspermen i "beste rengskap": Tas med på messen og leveres til sekreteriatet.