Fylkesmessen Ungdomsbedrifter 16.mars

Vestfold · 16.mars - 17.mars 2016

Fylkesmessen for Ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold arrangeres i Larvik arena, onsdag 16. mars 2016.

Fylkesmessen er den store møteplassen og salgs- og markedsføringsarenaen for Ungdomsbedriftene i Vestfold. Her vil det også være mange andre besøkende tilstede - fra skoler, offentlig virksomhet, privat næringsliv, politikere, media og mange flere. 

All informasjon om fylkesmessen blir fortløpende lagt ut på denne nettsiden.

Følg vedlagte link så finner du bilder over alle vinnerne 16. mars

Vi legger ut flere bilder senere på flickr.

https://ungent.sharefile.com/d-sfe0edac632146278

Her finner du juryens begrunnelser for alle kategoriene.

Vinneroversikt
  Bedrift Skole
1. Beste markedsføring
 1. premie Trygg på Treff UB - Nom til NM Sandefjord Videregående skole
 2. premie Braut UB Færder Videregående skole
2. Beste kundeopplevelse på nett
 1. premie Food2You - Nom til NM Færder Videregående skole
 2. premie Trygg på Treff UB Sandefjord Videregående skole
 3. Beste forretningsplan
 1. premie TPV UB - Nom til NM Thor Heyerdahl Videregående skole
 2. premie VivaBombini UB Gjennestad Videregående skole 
4. Beste reklamefilm
1. premie Food2You - Nom til NM Færder Videregående skole
2. premie Russedeal UB Melsom Videregående skole
5. Beste logo
1. premie Take Care UB - Nom til NM Gjennestad Videregående skole 
2. premie Braut UB Færder Videregående skole
6. Beste innovative produkt
1. premie EasiiReach UB - NM billett Nøtterøy Videregående skole
2. premie TPV UB Thor Heyerdahl Videregående skole
3. premie Feel Fresh UB Thor Heyerdahl Videregående skole
7. Gastronomiprisen (regional)
1. premie TeleRå UB Nome Videregående avd. Søve
2. premie Vikingbetar UB Rosthaug Videregående
8. Beste yrkesfaglige bedrift
1. premie Pote Hundeutstyr UB Melsom Videregående skole
2. premie VivaBombini UB Gjennestad Videregående skole 
9. Beste sosiale entreprenørskap
1. premie Braut UB - Wildcard NM Færder Videregående skole
2. premie Trygg på Treff UB Sandefjord Videregående skole
10. Beste Utstilling 
1. premie Feel Fresh UB Thor Heyerdahl Videregående skole
2. premie SVOS UB Thor Heyerdahl Videregående skole
3. premie TPV UB Thor Heyerdahl Videregående skole
11. Beste Selger
 1. premie Martin Åkra, TPV UB Thor Heyerdahl Videregående skole
12. Beste IA Bedrift
 1. premie Uvær UB - NM billett Thor Heyerdahl Videregående skole
 2. premie SVOS UB Thor Heyerdahl Videregående skole
13. Beste Regnskap
1. premie Trygg på Treff UB Sandefjord Videregående skole
2. premie TPV UB Thor Heyerdahl Videregående skole
14. Beste ungdomsbedrift
1. premie EasiiReach UB - NM billett Nøtterøy Videregående skole
2. premie TPV UB - Wildcard NM Thor Heyerdahl Videregående skole
3. premie Uvær UB Thor Heyerdahl Videregående skole

NM for Ungdomsbedrifter 2016 avholdes i Lillestrøm 28-29. april. Nok en gang stiller  Norges Varemesse sine haller til disposisjon for Ungt Entreprenørskap. På NM møtes de beste ungdomsbedriftene fra hele landet for å konkurrere. Norges Beste Ungdomsbedrift 2016 skal representere Norge på EM for Ungdomsbedrifter i Sveits i juli.

På NM syder det av kreativitet, skaperglede og ikke minst konkurransementalitet! Utstillingen er åpen for publikum.

Forhåndskategoriserte som skal inn til NM vil få nærmere beskjed senere.

 
Deltagere på NM fra Vestfold
  Bedrift Skole
 Nominert forhåndsjuryerte kategorier    
 
1. Beste markedsføring Trygg på Treff UB Sandefjord Videregående skole
 
2. Beste kundeopplevelse på nett Food2You Færder Videregående skole
 
 3. Beste forretningsplan TPV UB Thor Heyerdahl Videregående skole
 
4. Beste reklamefilm Food2You Færder Videregående skole
 
5. Beste logo Take Care UB Gjennestad Videregående skole
 
NM Billett
Direkte kvalifisert EasiiReach UB Nøtterøy Videregående skole
Direkte kvalifisert Uvær UB Thor Heyerdahl Videregående skole
Wildcard TPV UB Thor Heyerdahl Videregående skole
Wildcard Braut UB Færder Videregående skole

http://www.ue.no/Kalender/NM-for-Ungdomsbedrifter-2016

Vi er stolte av å presentere årets dommere som har satt av tid til å møte fremtidens verdiskapere på Fylkesmessa 2016!
De 5 første kategoriene er forhåndsjuryerte.

Beste markedsføring Anita Myklebust Allegro
Beste markedsføring Roar Ree Kirkevold Tønsbergs blad
     
Beste kundeopplevelse på nett Jan Tore Kopperud Fjellsport
     
Beste forretningsplan Karl Jørgen Tofte Horten kommune
Beste forretningsplan Øyvind Haugen  Holmestrand kommune 
     
Beste reklamefilm Jørgen Aas Allegro Film
Beste reklamefilm Per Eide Allegro Film
     
Beste logo Marie Myhrer Breakfast reklamebyrå
Beste logo Sissel Pettersen Breakfast reklamebyrå
     
Beste innovative produkt Geir Mellingen Gjennestad hagesenter
Beste innovative produkt Anders Roll-Matthiesen EY
Beste innovative produkt Anne Grethe Bakken  START/Sandefjord kommune
Beste innovative produkt Marianne Svinsholt Smith Silicia Vestfold
Beste innovative produkt Jonathan Hall Nøtterøy kommune
Beste innovative produkt Inger Lise Grøndahl Sandefjord næringsforening
     
Gastronomiprisen - felles
Buskerud - Vestfold - Telemark
Per R. Hauge Fylkesmannen i Buskerud
     
Beste yrkesfaglige bedrift Christine Rise LO
Beste yrkesfaglige bedrift Magnar Simensen Vestfold Fylkeskommune
Beste yrkesfaglige bedrift Tor Martin Aabol  Volmax 
     
Beste sosiale entreprenør Trine Tenvik  Tønsberg kommune
Beste sosiale entreprenør Frode Hestnes Vestfold Fylkeskommune
     
Beste utstilling Merete Aspaas Jotun
Beste utstilling Svein Stolpestad  Jotun
Beste utstilling Marit Klewe Kaupang DNB Larvik
Beste utstilling Tom Sørensen  Sparebank 1, Larvik
Beste utstilling Kjell Håkon Andersen Vestfold Fylkeskommune
     
Beste selger Hein Henriksen Vestviken24.no
Beste selger Vivil Hunding Strømme NHO
Beste selger Grete Nilsen Unibuss
     
Beste IA Ann Kristin Johnson  NAV
Beste IA Lars Trøan NAV
     
Beste regnskap Mona Therese Fivelstad  Skatt sør
Beste regnskap Ole Bernt Jensen Skatt sør
     
Beste ungdomsbedrift Joachim Carlsen Pande EY
Beste ungdomsbedrift Øystein Bredal-Thorsen Horten Næringsforening
Beste ungdomsbedrift Tore Hansen Larvik Næringsforening
Beste ungdomsbedrift Rolf-Geir Hillestad SMSØ
Beste ungdomsbedrift Heidi Skjeggerød Tønsberg Næringsforening
Beste ungdomsbedrift Jon Grimsgaard NHO
Beste ungdomsbedrift Jan Tore Kopperud Fjellsport

Kart over messeområdet og deltakerliste:
Deltaker oversikt -. Se vedlegg

Kart over messehallen - se vedlegg

Inngang
Årets messe arrangeres i Boligmappa Larvik Arena og Thor Heyerdahl VGS . NB! Elevene bruker inngang Øst på Arena og registrer ungdomsbedriften i informasjonen.

Utstyr til messen tas inn via samme inngangsparti og følger anvisninger fra UE STAFF.

Messestand
Ungdomsbedriftene stiller ut i forhåndsgitte nummererte standsplasser. Plassen som er til disposisjon er bredde: 180cm, høyde 190cm, og dybde 90cm i tillegg er det mulig å bruke 100 cm foran standen.

Messeutstyr
Alt av messeutstyr må UBene ta med selv. Det er ingen utlån av bord til stand. 

Feste av div. på veggene
Dere kan IKKE bruke tape eller nåler som festes på standveggene. Veggene er av papp og vil ikke tåle dette. Skader på messeveggene kan bli etter fakturert. Det er heller ikke lov til å tegne rett på veggene.

NB: Nåler er forbudt pga at det er en idrettshall!

Strøm
Alle vil få kun én stikkontakt på stand med 10 A.  Om dere trenger flere enn ett uttak må dere ta med skjøteledning. Er det noen tekniske problemer med strøm, sendes SMS med STRØM «stand nr» til 95 96 43 15. Så vil dere få hjelp.

Lys
Det er ikke lov å ha levende lys på stand. Men vi vil oppfordre til å ta med spotlights som festes med klyper.
Dyr
Det er ikke tillatt med dyr pga. allergi

Internett
Boligmappa Arena har eget gjestenett. Brukernavn: Arena gjest, passord: hjemmekamp. Det kan ikke garanteres for hastigheten med mange påkoblet.

Musikk
På grunn av mye støy under messen tidligere år oppfordrer vi alle til å ta hensyn til de standene rundt dere. Følg eventuelle instrukser fra UE STAFF.

Garderobe
Det er bemannet garderobe ved inngangen. Kr. 20,- pr.plagg

Mat
Elever må ha med egen mat. Det vil være muligheter for å benytte skolens kantine.

Det er 14 konkurransekategorier, last ned dokument med konkurransekriteriene til høyre.

Alle UB'ene er automatisk påmeldt i Beste innovative produkt, vare eller tjeneste, Beste utstilling og Beste selger. Hvert fylke kårer egne vinnere i de fleste konkurransene. Unntaket er i de kategoriene hvor det er få deltakere, dvs under 10 påmeldte. Her vil Ungt Entreprenørskap vurdere én felles konkurranse for fylkene.

Se konkurransekriteriene for oversikt over hva som skal leveres inn. Med mindre annet er spesifisert skal alle bidrag skal leveres i PDF-format. Frist er 19. februar. Frist for innlevering av presentasjon til beste UB er 11. mars.

1. Beste markedsføring
 Navngi dokumentet «MARKEDSFØRING_NAVNPÅUB_VESTFOLD» og
last opp til denne linken

2. Beste kundeopplevelse på nett
 Navngi dokumentet «KUNDEOPPLEVELSE_NAVNPÅUB_VESTFOLD» og
last opp til denne linken

3. Beste forretningsplan
 Navngi dokumentet «FORRETNINGSPLAN_NAVNPÅUB_VESTFOLD» og
last opp til denne linken

4. Beste reklamefilm
 Selve reklamefilmen skal sendes på 2 x minnepinne pr. post til UE Vestfold, Peter Grønsgt.2b, 3210 Sandefjord
Navngi dokumentet med beskrivelsen «REKLAMEFILM_NAVNPÅUB_VESTFOLD» og last opp til denne linken

5. Beste logo
 Navngi dokumentet «LOGO_NAVNPÅUB_VESTFOLD» og
last opp til denne linken

6. Beste innovative produkt, vare eller tjeneste*
 Navngi dokumentet «INNOVASJON_NAVNPÅUB_VESTFOLD» og
last opp til denne linken            

7. Gastronomiprisen
 Navngi dokumentet «GASTRONOMI_NAVNPÅUB_VESTFOLD» og
last opp til denne linken

8. Beste yrkesfaglige bedrift
 Navngi dokumentet «YRKESFAG_NAVNPÅUB_VESTFOLD» og
last opp til denne linken

9. Beste sosiale entreprenør
 Navngi dokumentet «SOSIALENTREPRENØR_NAVNPÅUB_VESTFOLD» og
last opp til denne linken

10. Beste utstilling*
Ingen innlevering.

11. Beste selger*
Ingen innlevering.

12. Beste IA-bedrift
 Navngi dokumentet «IA_NAVNPÅUB_VESTFOLD» og
last opp til denne linken

13. Beste regnskap
 Navngi dokumentet «REGNSKAP_NAVNPÅUB_VESTFOLD» og
last opp til denne linken

14. Beste ungdomsbedrift
 Navngi dokumentet «BESTEUB_NAVNPÅUB_VESTFOLD» og
last opp til denne linken 

Navngi presentasjonen «BUBPRES_NAVNPÅUB_VESTFOLD» og
last opp til denne linken (Frist 11. mars)