Lærerkurs "nye" UB-lærere

Vestfold · 03.juni 2015

Vi har de seneste årene fått mange «nye» lærere med på å drive ungdomsbedrift. Derfor setter vi også i år opp et innføringskurs i ungdomsbedrift her i fylket.

Kursets varighet er en dag.

P R O G R A M:

09:00  Velkommen

•Ungt Entreprenørskap Vestfold•Ungdomsbedrift som metode•Praktisk gjennomgang av Ungdomsbedriftsløypa (teori og praksis)

11:30  Lunsj

•Praktisk gjennomgang av Ungdomsbedriftsløypa (teori og praksis)•Praktiske eksempler

15:00  Ferdig!

Påmelding 15.mai til jarle.aagaard@ue.no .

NB:

Det er også muligheter for å  tilpasse dette kurset til den enkelte skole, ta kontakt dersom det er ønskelig.