Økonomi & karrievalg i desember

Vestfold · 28.november - 31.desember 2013

Vi besøker en rekke skoleklasser på 10.trinn i desember for å undervise i Økonomi & karrierevalg. En hel dag settes av hvor vi ikke minst samarbeider med bankene for å gi de unge en svært nyttig innføring i personlig økonomi. Betydningen av å være i økonomisk balanse er sentralt og de skal jobbe med øvelser basert på konkret inntekt og budsjett. Å ta bevisste valg for fremtiden står også på agendaen. Elevene jobber med å kartlegge sine verdier, ferdigheter og interesser. Vi får veldig gode tilbakemeldinger på undervisningen og flere skoler har allerede booket seg inn for neste høst. Er det aktuelt for din klasse så ta kontakt. :-)
 
Her er vi:
Hedrum: 2-3-17-18. desember
Ringshaug: 9-12-13. desember
Presterød: 16.desember