PROSJEKTER

 • 1. Utrydde fattigdom
 • 2. Utrydde sult
 • 3. God helse
 • 4. God utdanning
 • 5. Likestilling mellom kjønnene
 • 6. Rent vann og gode sanitærforhold
 • 7. Ren energi for alle
 • 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • 9. Innovasjon og infrastruktur
 • 10. Mindre ulikhet
 • 11. Bærekraftige byer og samfunn
 • 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
 • 13. Stoppe klimaendringene
 • 14. Liv under vann
 • 15. Liv på land
 • 16. Fred og rettferdighet
 • 17. Samarbeid for å nå målene