Elevbedrift

 • 2 Informasjon, motivasjon og samarbeid
 • 3 Idéutvikling
 • 4 Fra idémyldring til forretningsidé
 • 5 Markedsundersøkelse
 • 6 Målstyring
 • 7 Ansvarsfordeling
 • 8 Økonomiske rammebetingelser
 • 9 Forretningsplan
 • 10 Registrering av elevbedrifter
 • 11 Nettverk
 • 12 Startkapital
 • 13 Bankkonto
 • 14 Drift
 • 15 Produktutvikling og produksjon
 • 16 Økonomi og regnskap
 • 17 Profilering
 • Gjen-ta EB - Sandbakken ungdomsskole - Østfold 2016
 • 18 Markedsføring
 • 19 Salg
 • 20 Mesterskap
 • 21 Avvikling og evaluering