Elevbedrift

21  Avvikling og evaluering

 

Da har dere kommet til veis ende med elevbedriften deres. Vi i Ungt Entreprenørskap håper dere har lært masse i denne perioden. Nå står det bare igjen å avvikle elevbedriften, og det må dere gjøre på en ryddig måte. Her følger en liste over hva dere må tenke på:

 • Produksjonen og salget bør avsluttes i god tid før elevbedriften endelig avvikles. Varelageret bør være så lite som mulig, og det kan være aktuelt å redusere prisen for å bli kvitt alt.
 • Har dere utestående fordringer, er det lurt å sende en påminnelse om betaling. Har dere uoppgjorte regninger eller gjeld, må dette gjøres opp. Lånt utstyr må også leveres tilbake.
 • Avslutt regnskap og fordeling av overskudd i henhold til vedtekter: Sett opp balanse og resultatregnskap. Fordel overskuddet slik dere har blitt enige om. Se mal under "Maler".
 • Få regnskap godkjent av revisor (ansvarlig lærer).
 • Send takkebrev til andelshaverne og betal tilbake andelen(-e), hvis ikke annet er avtalt. Se mal i høyremenyen.
 • Om dere har egen bankkonto må denne avsluttes.
 • Hvis dere har opprettet en webside for elevbedriften, må denne nå avsluttes, alternativt kan de oppdateres med tekst om at bedriften er avsluttet og med takk for all hjelp og støtte fra bidragsytere, andelshavere og kunder.
 • Dere bør også lage en sluttrapport. Den kan inneholde en skriftlig oppsummering som beskriver forretningsideen, driften, viktige hendelser og ikke minst hva dere har lært og erfart. Det er et viktig grunnlag for evalueringen. Se mal under "Maler".

Evaluering

Det kan være lurt å gjøre en sluttevaluering – både i form av en egenvurdering (hver for dere) og en gruppevurdering (i fellesskap) av innsatsen i elevbedriften. Her kan dere vurdere medlemmenes:

 • innsats og deltakelse
 • lojalitet overfor elevbedriften
 • evne til problemløsing
 • evne til å løse arbeidsoppgaver kreativt
 • seriøsitet
 • evne til å bruke faglig kunnskap ervervet gjennom skolen
 • evne til å søke etter ny kunnskap
 • evne til samarbeid
 • læring gjennom å drive elevbedrift (hva har dere lært gjennom denne prosessen?)

Se skjema for evaluering under Maler.