Elevbedrift

14 Drift 

Produksjon

Tilvirkningen av produktet deres er en viktig del av elevbedriftsarbeidet, og den er avgjørende for om dere vil lykkes. Hvilken form og kvalitet produktet har, avhenger av de valg dere tar. Før dere kommer så langt at dere er klare til å serieprodusere, bør dere tenke på følgende:

Innkjøp og råvarer

De fleste vil trenge ulike råvarer til produksjonen. Da er det viktig å ta stilling til:

  • Hvilke råvarer trenger dere?
  • Hvem skal dere kjøpe det av, og hva er prisen?
  • Når må innkjøpene være gjort?
  • Hvem er ansvarlige?

Det er viktig at dere sjekker grundig både priser og betingelser før dere gjør innkjøp. Kanskje er det noen i nettverket deres som kan bidra? Pass på at dere ikke kjøper inn mer enn det dere trenger og at dere ikke handler for mer enn det dere har inne som startkapital.

Organisering

Dere må tenke gjennom hvordan dere vil organisere dere for å få til en mest mulig effektiv produksjonsfase. Et hjelpemiddel kan være at dere lager et arbeidskart over ansvarsområder og frister. Dette må også sees i sammenheng med det dere planlegger å gjøre av markedsføring, hva slags ambisjoner dere har for salg og hvilke rammebetingelser dere har for økonomi.

Husk at dere er forskjellige og at hver enkelt bør gjøre det de er gode på. Dette er lurt å ta hensyn til når dere fordeler arbeidsoppgaver.

Kvalitet

God kvalitet er alltid viktig når man skal selge et produkt eller en tjeneste. Bli enige om hvordan dere kvalitetssikre det dere leverer. Tenk gjennom:

  • Holdbarhet: Hva slags holdbarhet skal varen ha?
  • Sikkerhet: Er varen sikker for kunden?
  • Utseende: Kommer utseendet og/eller designen til å appellere til kunden?
  • Funksjon: Henger form og funksjon godt sammen?

Å ta denne fasen på alvor er alles ansvar og legger grunnlaget for suksess!

Se ellers gode tips under "Maler".