Elevbedrift

15 Produktutvikling og produksjon 

Gjennom idéutviklingsfasen i steg 3 har dere funnet fram til en idé og et produkt som dere ønsker å realisere. Dere skal nå jobbe fram det endelige produktet og teste det før det settes i produksjon og er klart for salg.

Produktutvikling er en kontinuerlig prosess som involverer alle i bedriften. Det er viktig at dere hele tiden er åpne for å videreutvikle forretningsideen deres hvis dere kommer på nye spennende løsninger. For å få produktet eller tjenesten deres klart for salg bør dere tenke gjennom:

  • Hvilke spesielle egenskaper skal produktet ha?
  • Hva slags design skal dere bruke?
  • Hvilke fordeler har produktet i forhold til konkurrerende produkter?
  • Har dere tid til å produsere produktet før elevbedriften skal avvikles?
  • Hva vil det koste å produsere produktet?
  • Kan dere produsere produktet selv, eller må dere sette ut produksjonen?
  • Kan dere få laget en prototype av produktet?
  • Hva skal produktet koste og vil det være lønnsomt for dere?
  • Kjenner dere noen som kan hjelpe dere i denne fasen?

Husk at dere må ha fokus på det som dere mener er unikt ved produktet deres. Ved å være unike vil dere ha en fordel overfor konkurrentene deres. Å finne og videreutvikle dette unike er inspirerende for dere og vekker oppmerksomhet i markedet.

Prototype

En del elevbedrifter velger å lage en prototype. En prototype er en foreløpig utgave av et produkt. Den lager dere før dere starter produksjonen av produktet, og formålet er å demonstrere og teste funksjon, design og kvalitet. Det er også mulig å kvalitetssikre produktet gjennom markedsundersøkelser og kontakt med folk i nettverket deres.

Også for elevbedrifter som tilbyr tjenester eller service, er det viktig å prøve ut løsningen før dere går i gang på ordentlig. Gjennom å prøve og feile, forbedre og forkaste vil dere etter hvert få et godt grunnlag for å bestemme hvordan det endelige produktet / den endelige tjenesten skal være.

Design

Design handler ikke bare om hvordan produktet deres ser ut, men også om dets funksjonalitet og brukervennlighet. Designen er derfor også viktig å jobbe litt med.

Merkevare

Med uttrykket merkevare mener vi det omdømmet, eller helhetsinntrykket en bedrift har bygget opp i folks bevissthet rundt produktene eller tjenestene sine. Virkemidler i merkevarebyggingen er for eksempel firmalogo, symboler, motto/slagordog mye mer. Dette skal gi produktet/tjenesten en «personlighet» som styrker identiteten og øker verdien til produktet/tjenesten. Et kjent eksempel er Coca-Cola, som for mange representerer noe amerikansk og ungdommelig, og ikke bare er en tørsteslukker.

Et eksempel

Det finnes i dag et utall typer klesplagg som bidrar til å holde folk varme og tørre. Men klær er noe mer enn det. Selv om de alle dekker samme behov, er det mange merker og typer plagg som tilbyr noe mer. Fra å være et «vanlig» produkt, har disse produktene blitt en merkevare med egen identitet og image og et håp for framtiden. En kunde som kjøper et plagg fra Enjoi, kjøper ikke bare et klesplagg, men «noe mer». Derfor er det viktig å være klar over hva kunden egentlig er ute etter når hun/han velger produkt.

Også dette kan dere tenke på når dere skal utvikle produktet eller tjenesten deres.

Se på anbefalte tips og øvelser i høyremenyen!

Se spesielt SWOT-analysen, som er et godt verktøy for produktutvikling. Analysen er også et godt verktøy for å utvikle andre sider av elevbedriften. Analysen kan både brukes på selve ideen deres og på hele elevbedriften.