Elevbedrift

17 Profilering

Vær synlig!

Det hjelper ikke å ha en god forretningsidé hvis dere er ukjente for kundene deres! Derfor er synlighet og profilering viktig å jobbe med. Profilering handler om å skape og opprettholde image og identitet, med andre ord om hva dere vil at kundene skal mene om dere. Dette krever en bevissthet fra dere i bedriften om hvordan dere ønsker å framstå, hva slags profil dere vil ha og hvilket inntrykk dere ønsker at omverdenen skal ha av dere. Vil dere framstå som særlig miljøbevisste? Er dere opptatt av en sportslig image, eller er dere spesielt trendy? Her må det bevisst tenking og hard jobbing til!

Det handler om å skape seg en historie, og om å etterlate seg et ønsket inntrykk hos kundene sine. Hver bedrift har sin personlighet og sin markedsprofil – spørsmålet er: hva slags elevbedrift er dere? Å finne ut av dette og hvilken profil man vil framstå med i markedet og tiltak man gjør for å skape denne profilen, kalles profilering. Profilen dere ønsker å ha, danner også grunnlaget for hva slags markedsføringstiltak dere velger å gjøre. Skal dere lage logo, brosjyre, hjemmeside – kanskje også et slagord? Skal dere utforme en bevisst strategi for hvordan dere framstår i det offentlige? Skal dere prøve å få mediedekning?

Logo

Logoen er kjennemerket til bedriften og viktig i markedsføringen. Enhver bedrift bør ha en logo. Hensikten med logoen er at kunder og publikum skal kjenne igjen produkter og forbinde dette med bedriften. En logo er også med på å bygge identitet og positive opplevelser. En god logo huskes av kundene deres og passer til produktet dere leverer. En anbefalt måte å jobbe på for å utvikle en slik logo er å skrive ned alle adjektiver og verdier som dere ønsker å assosierer dere med. Det gir et godt utgangspunkt. Dere bør også være bevisste på å bruke logoen deres der dere kan, også på produktet hvis mulig. En oppsiktsvekkende logo som folk liker, vil være en konkurransefordel i møtet med kunder.

Noen tips:

- Logoen bør illustrere og forsterke bedriftens forretningsidé.

- Logoen bør fungere både i svart–hvitt og (eventuelt) i farge.

- Logoen bør være tydelig både i stort og lite format.

Brosjyre

Dere vil kanskje markedsføre dere i lokalmiljøet eller på skolen, og dere kommer til å treffe potensielle kunder på messer og andre salgsarenaer. Da vil en god brosjyre kunne bidra til økt salg. Den bør gi informasjon om elevbedriften og forretningsideen, og fungere som en interessevekker – og i siste instans bidra til økt salg. Det vil sikkert være noen i nettverket deres som kan bidra med tips og råd.

Webside

Fordelene med å tilby og eventuelt kunne ta imot bestillinger på nettet, er åpenbare.

Den eller de i elevbedriften som er gode på formgiving og/eller nettløsninger, kan eventuelt utvikle og opprette en webside.