Elevbedrift

18 Markedsføring 

Skill dere ut fra andre!

Ingen produkter er så gode at de selger av seg selv. Det har mange bedrifter fått erfare. Skal dere nå kundene deres, må dere være dyktige til å fortelle om elevbedriften deres, og hva som er helt spesielt med deres produkt/tjeneste. Det handler om å formidle til kundene at dere er verdt å bruke penger på.

For å lykkes med bedriften deres er det en fordel å lage en markedsføringsstrategi. Det vil si en plan for hvordan dere vil gjøre produktet/tjenesten deres kjent for mulige kunder. Som et utgangspunkt for en markedsføringsstrategi bør dere bruke tanker dere allerede har gjort dere:

SMART-målene, steg 6

SWOT-analyse

Konklusjonene av markedsundersøkelsen, steg 5

Forretningsideen og visjonen deres, steg 4

Det er mange måter å løse dette på. I høyremenyen kan dere lese om noen forskjellige markedsføringsstrategier. Når dere har gjennomført en markedsundersøkelse, vet dere mer om hvilken målgruppe dere skal selge til og hva denne gruppen vil ha. Først når dette er klarlagt, kan dere bestemme hvordan dere skal nå fram til målgruppen. Metoder for å nå ut med et budskap til en målgruppe kalles markedsføringstiltak. De deles gjerne inn i fem hovedområder: produkt, pris, plass, påvirkning og personal.

Produkt

 • Hvilken kvalitet, design, emballasje og merkevare skal produktet ha?

Et produkt kan være en vare eller en tjeneste. Det er dere som må skape et marked for det dere har å selge. Produktet er det bedriften skal tjene penger på. Det er viktig at dere har tro på produktet deres og mener at det har ønsket kvalitet. Men glem ikke at det er kunden som avgjør om et produkt har ønsket kvalitet eller ikke. Det hjelper ikke at en som selger bukser, mener at buksen er mye kulere og har bedre kvalitet enn andre, hvis han ikke klarer å overbevise kunden om det.

Pris

 • Hvilken pris skal produktet ha?

Fra et markedsføringssynspunkt kan prisen formidle høy kvalitet, middels kvalitet eller lav kvalitet. Men bedriften må også ta hensyn til sine kostnader. Prisen dere tar, må bli slik at dere tjener noe på salget. Gjør dere opp en mening om hva som er viktig for dere.

Plass

 • Hvor og hvordan skal produktet selges?

Det finnes flere måter å selge et produkt til sluttkunden på. Man kan selge det ved å oppsøke kunden personlig, ved bruk av telefon eller på messer. Det som bestemmer valg av salgskanal, er i hovedsak hvor kunden vil kjøpe produktet, og hvilke kostnader dette innebærer for bedriften.

Personal

 • Hvilke kunnskaper og egenskaper skal de ansatte ha?

Det er viktig at alle i bedriften vet «alt» om produktet som skal selges og kan utfylle hverandre i møte med kundene. At de ansatte har kunnskap om produktet og om selve bedriften er viktig for å få et godt salg. Alle ansatte er viktige i markedsføringen av produktet. Derfor bør dere diskutere, i hele gruppa, hvordan produktet skal markedsføres. Få gjerne noen til å hjelpe dere med dette; det er sikkert noen i nettverket deres som kan bidra. Elevbedriften bør ha noen kjøreregler for hvordan personalet skal opptre i salgssituasjoner.

Viktig å tenke på:

- Hvordan vil dere presentere produktet eller tjenesten til bedriften?

- Hvordan tar dere kontakt med samarbeidspartnere og kunder?

- Hvordan skal dere få presentert bedriften på en god måte?

Noen tips for en god presentasjon

Skap nysgjerrighet, oppmerksomhet og interesse gjennom å ha kunnskap om det dere presenterer. Ha tro på det dere skal selge. Vær engasjerende, overbevisende og tillitvekkende. Bruk et positivt kroppsspråk og velg et antrekk som passer til situasjonen.

Påvirkning

 • Hvordan skal dere spre kjennskap til og kunnskap om produktet?

Det er ikke nok at en bedrift har et godt produkt, riktig pris og bra salgskanal. Bedriften må også kommunisere med sine kunder, det vil si fortelle dem hvor bra produktet tilfredsstiller deres behov. Det finnes flere måter å gjøre dette på.

Tips til sentrale spørsmål som dere bør stille når dere jobber med markedsføring:

 • Når mennesker beskriver bedriften vår, hvilke ord håper vi at de bruker?
 • Hva ønsker vi å framheve om produktet?
 • Hvem er kundene våre, og hva er viktig for dem?
 • Hvordan er bedriften vår forskjellig fra konkurrerende bedrifter?
 • Hva kan og hva må vi bli bedre på innen markedsføring?
 • Hvilke kontakter og nettverk har vi som vi kan bruke aktivt?
 • Hvor mye penger kan vi bruke på markedsføring?

Hvordan dere ønsker å nå deres kunder og hvilke virkemidler og strategier dere vil bruke, kan dere beskrive nærmere i en markedsplan. Se mal for markedsplan og mal for markedsføringsaktiviteter i høyremenyen.