Elevbedrift

19 Salg

Salg er selvsagt en viktig del av det å drive en elevbedrift. Her handler det om å overbevise kundene deres om at de har et behov for produktet dere tilbyr, slik at de kjøper det. Det er ikke noen hjelp i å ha en god forretningsidé hvis dere ikke klarer å formidle den til kunden. En god selger er en som får til et salg som gjør kunden fornøyd. Fornøyde kunder kommer ofte tilbake, og de forteller dessuten venner og bekjente om handelen de har gjort. Å få til et salg der kunden er fornøyd, krever en del forberedelser:

Salg handler altså om:

 • Tillit
 • Synliggjøring av fordeler

Hvordan skape tillit?

Tillit er den viktigste faktoren for å få solgt. Hvis ikke kunden stoler på dere, hjelper det ikke om han eller hun kan se fordelene med produktene. En forutsetning for å skape tillit er at dere har tro på dere selv som selgere og på produktet/tjenesten dere selger. Dette forutsetter at dere har et produkt som har bra kvalitet, at dere har kunnskap om produktet og at dere er gode til å kommunisere og argumentere for nettopp det. At dere opptrer hyggelig og imøtekommende, er kledd på en skikkelig måte og har en hyggelig og personlig stil er også viktig.

Synliggjøring av fordeler

Som selgere er det viktig at hver og en av dere vet nøyaktig hvordan dere skal formidle hvilken nytte og/eller glede kunden vil ha av produktet. Det er det som vil overbevise kunden om å kjøpe. Bruk tid på å forberede gode argumenter for fordeler ved produktet deres og hvorfor det er så bra.

Husk: Kunden må stå i fokus!

Hvor skal salget foregå?

Det er viktig å ha avklart hvor salget skal finne sted. Her har dere mange muligheter:

 • På skolen
 • I eller utenfor butikker (må avklares med butikkeier)
 • På messer eller andre arrangementer
 • På foreldres arbeidssted
 • I gågaten

Hvordan skal et eventuelt fast salgssted se ut, og hvordan skal produktene stilles ut? Her er noen råd:

 •  Sørg for at produktene synes
 •  Ikke ha for mange ting framme
 •  Ha det ryddig rundt utsalgsstedet
 •  Bruk farger
 •  Skriftlig materiale må være pent, nøyaktig, riktig ortografisk, lettlest
 •  Bruk informasjonsprislapper, opplysende småtekster/plakater
 •  Sjekk at produktene har innbydende og informativ emballasje og etiketter
 •  For mat/drikke: By på smaksprøver – det er populært
 •  Eventuelt: Ha brosjyrer/flygeblad til utdeling
 •  Vær blid! Vis entusiasme over produktet/tjenesten. Vit hva du skal si om det. Og se på kunden mens du snakker.
 •  Snakk tydelig. Vekk med tyggegummien!

Selv de beste selgerne har gode og dårlige dager. Det fins et ordtak som sier at salg avler salg, og det stemmer. Dere kan sitte en hel dag og ringe eller banke på 100 dører uten å selge, men så får dere et salg, og plutselig løsner det. Når dere er i slaget, øker troen på at dere kommer til å selge til den neste dere prater med. Salg handler om ikke å gi opp og om å ha tro på det dere gjør, samtidig som dere også skal tørre å tenke nytt om hvor og hvordan salget gjennomføres.

Les mer i under "Maler" om hvordan dere både kan forberede dere til og gjennomføre salgssamtalen.