Elevbedrift

20 Mesterskap

Mange fylker arrangerer fylkesmesterskap for elevbedrifter. Dette er for mange et høydepunkt i EB-året. På disse mesterskapene stiller alle elevbedriftene ut produktene sine eller presenterer sine tjenester på stand. Alle kan delta i en rekke ulike konkurranser. Noen skoler arrangerer også skolemesser som også er en fin arena for å selge sine produkter og tjenester.

Ta kontakt med UE i fylket deres for å få vite mer om tilbudet i deres fylke.

Fylkesmesterskap

Skal dere gjøre det bra på et mesterskap, er planlegging viktig. Jo bedre planleggingen er, desto mer utbytte får dere av å delta. Finn en fellesnevner for det dere gjør, slik at alt fra antrekk og stand, til aktiviteter under utstillingen henger sammen med forretningsideen deres.

Mål

Start med å sette opp mål for mesterskapsdeltagelse. Alle ansatte i bedriften bør kjenne målene, slik at dere sammen representerer bedriften deres på en god måte.

Informasjon

Skaff informasjon om mesterskapet fra UE fylke. Når og hvor? Hvilke frister gjelder? Hvilke andre bedrifter deltar? Hvor mange besøkende har mesterskapet hatt tidligere? Kan dere invitere egne kunder? Hvor mye koster det å delta? Hvordan ser utstillingsområdet ut, og hvor stor er standen – hvilke mål har den? Er det lov å bruke lys og lyd?

Konkurranseregler

For hvert fylke som arrangerer fylkesmesterskap, utarbeides det et sett konkurranseregler. Disse kan variere litt fra fylke til fylke. Konkurranseregler for deres fylke får dere ved å henvende dere til deres lokale UE-kontor. Les reglene nøye slik at dere vet hvilke kriterier juryen bedømmer etter.

Hvordan lage en pitch

Når elevbedrifter deltar på messer eller mesterskap er det viktig å presentere produkt og bedrift på best mulig måte. Ofte er det behov for å lage en pitch for å få frem de viktigste poengene og for å overbevise kunder, jury eller andre. Vi har laget en film som beskriver hvordan lage, filme og redigere en pitch. Første del omhandler pitch generelt, resten er tips og triks for å filme og redigere en pitch med utstyr og programvare som dere har tilgjengelig. Se filmen her.

Å bygge utstilling

Å stille ut på et mesterskap er en del av bedriftens markedsføring. Bygg rundt de markedsføringstiltakene dere allerede har gjort. Husk at utstillingen skal gjenspeile og forsterke det som er forretningsideen deres. Folk skal bli nysgjerrige og få lyst til å høre mer om hva dere gjør.

Her er noen tips:

1. Sett opp en målsetting: Hva ønsker dere å oppnå med utstillingen?

2. Finn et tema for utstillingen.

3. Velg hjelpemidler dere trenger for å synliggjøre produktet, og for å skape et riktig miljø.

4. Velg et blikkfang.

5. Lag en skisse over utstillingen når dere planlegger.

6. Bygg opp utstillingen.

Bedriftens navn, slagord og forretningsidé bør komme tydelig fram på utstillingen. Bruker dere tekst og bilder, bør de være store og tydelige. Skap interesse og oppmerksomhet gjennom å innrede utstillingen slik at den skiller seg ut. Pass på at utstillingen stemmer med bedriftens profil.

Vekk oppmerksomhet!

Utstillingen skal vekke oppmerksomhet og skape interesse gjennom å bruke hjelpemidler som:

- Blikkfang

- Plakater og prislapper

- Dekorasjonsstoffer. Undersøk hvor mange meter dere trenger.

- Utstyr for vareeksponering som stativer, dukker og podier.

Inviter folk til utstillingsstanden deres!

Fortell gjerne folk i nettverket deres om messedeltakelsen og inviter dem. Bruk eventuelt også bedriftens hjemmeside, hvis dere har valgt å lage en slik.

Gode råd for vareplassering og eksponering

De beste salgsplassene er i se- og gripehøyde. Plasser derfor de største og tyngste varene nederst, de minste øverst. Pass på at alle varene er hele og friske. Pass også på at alle varene er tydelig prismerket. De først produserte varene bør selges først («først inn – først ut»-prinsippet). Forsøk å vise produktene så nært som mulig opp til brukssituasjonen. Produkter som skal brukes sammen, må i størst mulig grad samlet.

Aktiviteter

Dere kan lokke kunder til utstillingen med aktiviteter som små konkurranser, rabattilbud eller smakstilbud. Her er det egentlig bare deres egen kreativitet som setter grenser.

Gode selgere

Hver og én av dere som deltar på utstillingen, bør være klar over at dere sammen bidrar til hvordan elevbedriften oppfattes av publikum. Vær utadvendt, aktiv og hyggelig! Det vil lønne seg at dere ikke sitter, men står – da virker dere interesserte. Trenger dere å sitte og hvile, bør dere forlate utstillingen for en stund, men ikke alle på én gang! Ikke vær for mange inne på bedriftens stand samtidig. Det kan være lurt å sette opp en skiftordning.

Selger skal skape kontakt med kunden. Ta kontakt, nikk eller smil. Ta et lite steg framover. Ha åpningsspørsmålene klare. Håndhils og presenter deg for kunden. Noen tips for å være en god selger:

1. Vurder kunden: 

Hvem prater du med? Lær deg navnet på kunden. Hva arbeider han/hun med? Hvor «varm» er kontakten? Er det interesse for å fortsette presentasjonen? Vekk interessen.

2. Identifiser behovet:

Hva har kunden behov for? Hvilket behov ønsker kunden å få dekket?

3. Presenter: 

Presenter produktet (varen eller tjenesten). Beskriv fordelene ved produktet. Engasjer kunden.

4. Avslutning:

Hjelp kunden med å foreta en kjøpsbeslutning. Dersom kunden kjøper produktet, husk å skrive kvittering. Dersom kunden fortsatt er usikker, kan du foreslå neste steg, send med brosjyren og spør om kunden har visittkort.

Husk at det viktigste dere kan gjøre på messen, er å vise publikum at dere har lært mye, har en forretningsidé som dere er fornøyd med og at dere rett og slett har drevet en unik elevbedrift!

Lykke til med deltakelsen!