Elevbedrift

  • 7 Ansvarsfordeling
  • 8 Økonomiske rammebetingelser
  • 9 Forretningsplan
  • 10 Registrering av elevbedrifter
  • 11 Nettverk
  • 12 Startkapital
  • 13 Bankkonto