Elevbedrift

10 Registrering av elevbedrifter

På forhånd må dere ha følgende informasjon klart:

  • Bedriftens navn 
  • Forretningsidé
  • Stiftelsesdato
  • Navn på ansvarlig lærer
  • Hvem som skal være med i elevbedriften.

Ungt Entreprenørskap anbefaler 4-5 elever i elevbedriften. Minimum er 2 elever.

Det er lærer som er ansvarlig for at dere registrerer bedriften. Om dere ønsker å gjøre det selv kan dere gjøre det ved at en av dere, gjerne daglig leder, registrerer seg selv og elevbedriften på www.perikum.no.

  • Velg dokumentet "registrering av Elevbedrift" under "Maler" og følg beskrivelsen på hvordan dere registrerer elevbedriften.
  • Fyll inn informasjon om bedriften. Vedtekter vil dere behøve dersom dere skal åpne en bankkonto for elevbedriften deres. Se "forslag til vedtekter" under "Maler".
  • Når alle feltene er fylt ut, klikker dere på knappen "Godkjenn bedriften hos UE". Da vil deres lokale UE-kontor få melding og godkjenne bedriften. Bedriften blir synlig på nettsidene våre www.ue.no og en bedriftsattest legges tilgjengelig på bedriftens side. Den trenger dere hvis dere skal opprette bankkonto. Ta kontakt med deres lokale UE-kontor for mer info.