Elevbedrift

11 Nettverk

 

Alle kjenner noen!

De som dere kjenner, utgjør det vi kaller nettverket deres. Noen kjenner dere godt, det kan være familie og nære venner. Andre kjenner dere kanskje ikke så godt. Naboer, venners foreldre og foreldres venner kjenner dere litt dårligere. Når dere skal jobbe med Elevbedrift, er det lurt å kartlegge nettverket deres for å se om dere kjenner noen som kan hjelpe dere med utfordringer dere støter på underveis.

Hvis dere samler alle dere faktisk kjenner, vil det utgjøre en stor mengde mennesker, kanskje større enn det dere trodde. Det er helt sikker noen i nettverket deres som er gode på noe som kan være nyttig for dere når dere driver elevbedrift. Kanskje kjenner dere noen som jobber med for eksempel produktutvikling, markedsføring eller salg. De kan helt sikkert hjelpe dere med gode råd og tips om hva dere kan gjøre. For å få innspill fra andre må dere fortelle folk hva dere driver med og spørre om de kan eller har noe de ønsker å bidra med. Det er ingen som kommer til å hjelpe dere hvis de ikke vet at dere vil ha hjelp!

Nettverksbygging handler om å bli bevisst det nettverket dere allerede har, men også å knytte nye kontakter for framtiden. Nettverk er viktig i mange situasjoner i livet, ikke bare når dere driver elevbedrift. Gode nettverkere ser ulikheter som en ressurs. Når dere bygger eget nettverk, er det viktig å være åpne for ulike mennesketyper og aldere samt variasjon i bakgrunn og yrke. Det er viktig at dere er positive, interesserte og modige når dere tar kontakt med folk. Dette handler om å prøve nye ting og gjøre noe dere kanskje ikke har gjort før.

De aller fleste mennesker vil være veldig interesserte i hva dere holder på med når dere sier at dere driver en elevbedrift. Det er viktig at dere tenker gjennom hvordan dere presenterer dere og hva dere eventuelt trenger hjelp til før dere tar kontakt. Jo tydeligere dere er, jo lettere er det for andre å bidra. Nedenfor er en huskeliste over hva som kan være lurt å ha i bakhodet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Vær aktiv og prioriter dem som dere vil ha kontakt med!

2. Sett dere mål og planlegg hvem dere vil ta kontakt med.

3. Være interessert i hva andre driver med.

4. Husk at dere også må gi noe tilbake.

5. Følg opp i etterkant og si takk!

6. Vær synlige, og husk nettverket når dere har noe å fortelle.

7. Være interessert, uten å være nysgjerrig.

8. Vær modige og spør når dere trenger det.

9. Vær ærlige og pålitelige, og bygg tillitsforhold.

10. Tenk langsiktig, å ha nettverk vil alltid være viktig!