Elevbedrift

12 Startkapital

Mange elevbedrifter trenger litt startkapital før bedriften begynner å få inntekter av salg. Dere kan for eksempel få utgifter knyttet til å gjennomføre markedsundersøkelser, innkjøp av nødvendig utstyr eller materialer for produksjon og lignende. Slike utgifter må oftest betales før dere får inntekter av salg. Tenk derfor nøye igjennom hvor mye startkapital dere har behov for i denne fasen. Dere kan bruke andelsbrevet som du finner under "Maler" når dere selger andeler. Å selge andeler er en fin måte å skaffe startkapital på. Hver andel koster kr 50.

Retningslinjer for kjøp av andeler:

  • Bedriften kan maksimalt selge andeler for til sammen kr 5000.
  • En andel koster kr 50.
  • Alle medlemmene i elevbedriften bør eie minst én andel, og maksimalt fire andeler.
  • Andelene kan selges til personer utenfor elevbedriften, men maksimum for kr 200 per person.
  • Andelseiere kan ikke gjøre krav på pengene de har kjøpt andeler for hvis elevbedriften går med underskudd. Hvis derimot elevbedriften går med overskudd, skal andelshaverne få tilbakebetalt sine andeler når elevbedriften avvikles hvis ikke annet er avtalt.
  • Det er ikke tillatt å drive handel med andelene.
  • Økonomiansvarlig må føre nøyaktig oversikt over hvem som er andelseiere og hvor stor kapital hver enkelt har gått inn med.

Dere bør informere litt om elevbedriften, forretningsidé og hvilke regler som gjelder når dere selger andeler. Kanskje dere har en forretningsplan å presentere?