Elevbedrift

1 Velkommen til EB-løypa!

Har du noen gang hatt drømmer og ideer om å starte din egen bedrift? Har du noen gang tenkt at det du kan eller er interessert i, kan brukes til noe spesielt og nyttig? Da kan du glede deg! Nå skal du få være med å starte din egen elevbedrift sammen med noen av dine medelever!

Elevbedrift handler om å ha en idé og gjøre noe med den. Dere skal starte, drive og avvikle en liten bedrift over en periode. Hva dere kommer opp med av ideer til bedriften og hvordan dere velger å organisere den, kommer til å bli avgjørende for hvor vellykket bedriften deres blir. Dere får hjelp og veiledning av læreren deres underveis, men det er deres eget pågangsmot og deres egen kreativitet og innsats som kommer til å være avgjørende for hva dere får til. Det er dette elever i ettertid sier at har vært morsomt og utfordrende i jobbingen med Elevbedrift. 

EB-løypa

Nå er dere inne i EB-løypa!

Denne løypa skal hjelpe dere å komme i gang med bedriften deres. Her finner dere forklaringer til de ulike fasene i bedriftsetableringen, skjemaer og øvelser dere kan bruke og noen bilder og små filmer til inspirasjon.

EB-løypa er organisert i fem faser med flere steg i hver fase som følger en naturlig gang i bedriftsetableringen. Dere kan følge EB-løypa steg for steg, men dere kan også klikke dere fram og tilbake når dere har behov for det. 

Kontakt oss hvis det er noe dere lurer på. Kontaktinformasjon finnes under deres fylke på  www.ue.no.

De 5 fasene i Elevbedrift: 

Fase 1 Informasjon og motivasjon Steg 1-2
Fase 2 Idéutvikling Steg 3–6
Fase 3    Etablering Steg 7–13
Fase 4 Drift Steg 14–20
Fase 5  Avvikling Steg 21

Bedriftsperm

Når man skal starte en bedrift, er det lurt å ha en bedriftsperm fra starten av – så dere kan holde alle dokumenter dere bruker, samlet. I høyremenyen finner dere forslag til øvelser og skjemaer som kan være nyttige for dere. Dere må ikke ha med alt – bruk det dere finner fornuftig. Dette vedlegget kan dere komme tilbake til etter hvert som dere trenger de ulike skjemaene i vedlegget. Flere av skjemaene ligger også under andre steg framover i løypa.

Forslag til innhold i permen:

- Bedriftsattest, tilgjengelig etter at elevbedriften er registrert

- Vedtekter

- Framdriftsplan

- Analyse av lokalsamfunnet

- Ti veier til en god idé

- Å vurdere en idé etter PMI-metoden

- Fra idé til forretningsidé

- Registrering av elevbedriften

- Forretningsplan

- Samarbeidsavtale

- Elevbedriftens mål med SMART-metoden

- Analyse av elevbedriften med SWOT-metoden

- Dette er mitt nettverk

- Eksempel på markedsundersøkelse

- Budsjett og regnskap

- Evaluering