Elevbedrift

3 Idéutvikling

Idéutvikling og kreative prosesser er gøy!

Alle elevbedrifter må ha en forretningsidé. Det er den hele bedriften bygges opp rundt.

Elevbedrift dreier seg om gleden over å skape noe sammen. Inspirasjon og begeistring er viktige drivkrefter i dette arbeidet. Ingen blir motivert av å jobbe med noe kjedelig. Å utforme en forretningsidé som engasjerer, klarer dere – men det krever tid, innsats og godt samarbeid. Alle kan være kreative og finne på spennende ting, men da må dere være motivert for å trene "den kreative muskelen" deres. Det er med kreativitet som med så mye annet: Det kreves trening for å bli god!

Sammen med læreren deres vil dere sikkert gjennomføre ulike øvelser for å trene den "kreative muskelen" og gjennom det finne mange mulige forretningsideer. Det er viktig å samle på gode ideer slik at dere har mye å velge i når dere skal jobbe dere fram til den endelige forretningsideen deres.

Det hender at noen finner på noe helt nytt. Andre kan videreutvikle et kjent produkt eller en tjeneste, og andre igjen kan finne nye måter å markedsføre eksisterende produkter eller tjenester på, slik at de selger bedre. Det viktige er at dere vet hva dere vil og at dere har tro på ideen deres.

For å komme på ideer kan det være lurt å gjøre noen undersøkelser i nærmiljøet deres:

  • Er det noe dere eller andre savner i nærmiljøet? Se skjemaet "Analyse av lokalsamfunnet"
  • Har dere spesielle interesser, hobbyer eller erfaringer som kan gi dere noen ideer?
  • Kjenner dere til noen produkter som kan videreutvikles?

En forretningsidé er ofte rettet mot en spesiell målgruppe som for eksempel babyer, ungdom, småbarnsmødre eller pensjonister. Det å velge seg ut en målgruppe og tenke gjennom om det er noe man kan finne på for å gjøre livet enklere og bedre for dem kan også være en spennende vei å gå for å finne en god forretningsidé.

Hva kan gjøres for hvem? Eksempler:

Er det å tilby bakekurs for menn, bursdagsarrangering for småbarnsforeldre, Internettkurs for pensjonister, sykkelservice for trimmere, catering til møter, lage pannebånd til barn, trendy krakker til 40 åringer eller juleshow for barnehager? Her er det mange muligheter!

Det er ikke noe mål i seg selv å finne på noe helt nytt, men dere bør likevel ha som mål å gi forretningsideen og elevbedriften deres særpreg og originalitet. Det liker alle kunder!

Når vet dere at dere har en god idé?

Det er det ikke lett å svare på, men dere er langt på vei når:

  • dere kjenner at dette er noe dere har skikkelig tro på og har lyst til å gå videre med
  • dere føler at dere kan lykkes med ideen.
  • det er sannsynlig at produktet/tjenesten skaper og/eller dekker et behov.
  • produktet er salgbart.
  • dere er fornøyd med produktet og kan stå for det dere gjør.
  • dere har en målgruppe, det vil si den gruppe mennesker dere ønsker å nå med produktet deres.

Mange tror at det bare er i idéutviklingsfasen til et produkt eller en tjeneste det er viktig å være kreativ. Husk at kreativitet og idéutvikling er viktig å ha med seg gjennom alle faser i bedriften deres. Det hjelper ikke med en god produktidé hvis dere ikke finner kreative måter å markedsføre eller selge produktet på!

Hvordan komme videre?

Under oversikten "Maler" finner dere ulike øvelser og skjemaer som vil hjelpe dere å komme på forretningsideer. Bruk dem gjerne flere ganger. Jo oftere dere gjennomfører idédugnader eller andre kreative øvelser, desto større er sjansen for at det dukker opp gode ideer. Kast dere ut i det og vær engasjerte hvis læreren deres setter dere i gang med kreative prosesser. Husk at ingen tanker, assosiasjoner eller ideer er dumme. Alt du kommer på, kan bli til noe stort hvis du og «medarbeiderne» dine bare spinner videre på det!

Hvis dere sitter med mange forslag, kan dere bruke vurderingsskjemaet PMI for å hjelpe dere å komme fram til en eller kanskje to ideer dere kan jobbe videre med.

To gode råd mot slutten:

1. For å få én god idé må man slippe til mange ideer først!

2. Den beste måten å få gode ideer på er å jobbe sammen, ved å bygge på hverandres forslag og ideer.