Elevbedrift

5 Markedsundersøkelse

Når dere har et produkt eller en tjeneste dere har tenkt å utvikle videre, kan dere gjennomføre en markedsundersøkelse. Den kan gjennomføres som en spørreundersøkelse ellet et intervju hvor dere henvender dere til dem dere har valgt som målgruppe eller kunde.

Markedsundersøkelsen kan gi dere ideer om:

 • hvordan kundene vil at produktet skal være
 • hvor mange kunder det er grunn til å tro at dere kan få
 • hvordan og av hvem kundene kjøper lignende produkter i dag
 • hvor mye kunden er villig til å betale for produktet
 • hvilken service kunden ønsker
 • hvor dere treffer kundene deres

Før dere starter undersøkelsen, bør dere være tydelige på dette:

 • Hva vil dere med undersøkelsen?
 • Hva vil dere ha svar på?
 • Hvem skal dere spørre?
 • Hvilke spørsmål skal dere stille?
 • Hvor mye ressurser og tid skal dere bruke?

Med avklaring på disse områdene er det også lettere å velge hvor dere skal møte dem dere skal intervjue eller sende ut spørreskjemaer til.

Elevbedriftens image

Jo mer dere vet om produktet og kunden deres, jo lettere er det å utarbeide en identitet og image for elevbedriften. Poenget er jo at dere skal være attraktive for kundene deres! Se eksempler på markedsundersøkelse i "Maler".

En original logo og et dekkende slagord bidrar til å få fram elevbedriftens identitet.

I valg av markedsføringsaktiviteter er det mange muligheter. Det dere får av informasjon fra undersøkelsene, kan gi dere ideer til markedsføringstiltak. Det er mange muligheter!

Her er noen forslag – dere kan:

 • lage brosjyrer.
 • dele ut gratisprøver.
 • sørge for omtale i lokale medier.
 • lage en egen webside.
 • oppsøke lokale messe- og utstillingsområder.

Det er garantert mye å hente på å rådføre seg med personer dere kjenner med kompetanse på dette feltet.

Dere må ikke glemme at før dere blir kjente, er det dere som må nå kundene – ikke motsatt!