Elevbedrift

6 Målstyring

 

Om å sette seg mål

Etter hvert som dere får et klart bilde av hva forretningsideen deres er, kan dere begynne å tenke på hvilke mål dere har for bedriften deres. Det er lettere å oppnå resultater når dere vet hva dere vil! Når dere går i gang med elevbedriftsarbeidet, møter dere mange spennende utfordringer. Arbeidsoppgavene bør fordeles mellom alle de ansatte i bedriften, og mange oppgaver må løses samtidig. For at alle skal jobbe i samme retning mot samme mål bør dere sette av tid til en diskusjon der dere bestemmer dere for noen kortsiktige og noen langsiktige mål for hva dere ønsker å oppnå. Det øker sjansen for at dere oppnår ønsket resultat.

SMART-metoden

Det er en fordel å sette seg både kvalitative og kvantitative mål. De kvalitative målene er ikke tallfestet, men sier ofte noe om hvordan man ønsker å bli oppfattet av markedet. Et eksempel er: "Vi ønsker å bety noe for våre kunder!" De kvantitative målene er lettere å tallfeste og måle.

Eksempler: "Innen utgangen av desember skal vi ha solgt 20 pannebånd" eller "I løpet av uke 25 skal vi oppsøke 13 potensielle kunder!".

En god framgangsmåte for å sette seg mål er SMART-metoden:

S –målene skal være spesifikke, tydelige og ikke til å misforstå.

M –målene skal være målbare.

A – målene skal være ambisiøse og være noe å strekke seg etter.

R – målene skal være realistiske og mulige å nå.

T – målene skal være tidsbestemte, og det skal være mulig å sette dato for når målene skal kal være nådd.

Hva ønsker dere å oppnå for akkurat deres elevbedrift? Er det å selge flest mulig produkter, eller at produktene skal ha best mulig kvalitet? Tar dere sikte på å ha de mest fornøyde kundene, eller vil dere være særlig gode på miljø? Bruk tid på å diskutere hva dere vil og sett målene ut ifra dette.

Når målene er satt, er det viktig at de blir fulgt opp på møter dere har. Da ser dere i hvilken grad dere er på riktig kurs for å nå målene, eller om dere må iverksette tiltak for å påvirke kursen hvis dere er på vei i feil retning.

Visjon

En visjon kan defineres som et bilde på en ønsket tilstand i framtiden, og henger derfor sammen med det å sette seg mål. Den skal være noe å strekke seg etter, uten at den skal være altfor konkret. En god visjon som er enkel å huske, er en drivkraft for medarbeiderne og symboliserer en vei i retning av der dere vil være.

Mål og visjon bør dere også komme inn på når dere lager forretningsplan, steg 10.

Eksempler:

Flytoget – "Vi skal levere den optimale delen av reisen."

Ungt Entreprenørskap – "UE skal inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier!"