Elevbedrift

2 Informasjon, motivasjon, samarbeid

Informasjon:

Når dere skal i gang med elevbedrift, bør dere tenke gjennom om det er noen det er lurt å snakke med om at dere skal starte deres egen bedrift. Jo flere dere forteller det til, desto større sjanse er det for at dere får noen gode råd eller innspill på veien. Kanskje dere skal diskutere det med foreldrene deres? Er det andre i familie eller vennekrets som kan bidra med noe?

Mange tror at hvis man har en god idé, må man holde den hemmelig så ikke noen stjeler den. Det er i de aller fleste sammenhenger helt feil. Jo mer man snakker om det, desto flere innspill kan man få, jo flere blir interessert i hvordan elevbedriften deres utvikler seg, og kanskje noen til og med blir en av deres gode kunder.

  • Snakk med folk.
  • Kontakt lokale medier og hør om de er interessert i å skrive/fortelle om dere.
  • Diskuter hva slags informasjonsmateriell dere skal lage og når.

Husk at det er minst like viktig å søke informasjon som å gi informasjon. Er det noen steder dere kan finne mer informasjon om det å drive elevbedrift?

Motivasjon:

Informasjon og motivasjon henger ofte tett sammen. Jo mer du vet om noe du skal gjøre, desto mer motivert blir du for å ta tak i utfordringer. Det er også viktig å ha tenkt gjennom hva som motiverer hver enkelt av dere når dere skal finne deres ulike roller i elevbedriften. Hvis du motiveres av tall og å få systemer til å stemme, er du kanskje den som skal være økonomiansvarlig. Hvis du bobler over av ideer og liker å finne kreative løsninger, skal du kanskje jobbe med markedsføring og hvis du føler du er god til å ha oversikt og motivere folk, passer du kanskje som daglig leder. Tenk gjennom hva som motiverer deg og ta en diskusjon med medelevene om hvordan dere kan motivere hverandre.

Samarbeid:

Elevbedrift er lagarbeid! Når dere er i gang med bedriften, er alle like viktige for at dere skal lykkes med arbeidet. Det er alles ansvar at hver enkelt får slippe til med det de er gode på. Husk at et godt samarbeidsklima ikke nødvendigvis betyr at man alltid er enig. Det må være rom for diskusjoner, for det er det som driver dere videre. Det viktige er at diskusjonene er konstruktive. Vær flinke til å lytte til hverandre, tenk positivt og bygg videre på hverandres ideer!