Innovasjonscamp

 • Hva er Innovasjonscamp
 • Oppdragsgiver
 • Hafslund - Ingeniørutdanning - Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Norsk-Russisk Innovation Camp
 • For utdanningsinstitusjonen
 • Oslo kommune - Grunnskolelærerutdanning - Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Korsvoll skole - Faglærerutdanning - Norges Idrettshøgskole
 • Grunnskolelærerutdanning - Høgskolen i Østfold
 • KS - Vernepleie- og sykepleierutdanning - Høgskolen i Molde
 • Statens Vegvesen - Ingeniørutdanning - Universitetet i Agder
 • Nærings- og fiskeridepartementet Fremtidens reiseliv Troms