Innovasjonscamp

 • Hva er Innovasjonscamp
 • For oppdragsgiver
 • For skolen
 • Nasjonal Gründercamp 2014 og 2015
 • Microsoft på OHG - Oslo
 • Oslo Cancer Cluster og Ullern vgs - Oslo
 • Microsoft Norge - Akershus
 • HippHipp Flora - Karriererettleiing - Sogn og Fjordane
 • Felleskjøpet - Kalnes - Østfold
 • Markesssjef for Ringsaker
 • Nordområdecamp
 • Utdanningsval - Elektro - Førde kommune
 • Mogelegheiter i Fræna
 • Gründercampuka i Telemark
 • Ungdoms-OL - Oppland
 • SKAGENfondene - St.Svithun vgs - Rogaland
 • Tønsberg kommune - Nøtterøy vgs - Vestfold
 • Vestfossen Kunstlabratorium
 • Nærings- og fiskeridepartementet Fremtidens reiseliv Troms